Home Contacts People Research Education Institute Resources PopularLibrary Webmaster  

Westerlund telescope dome control system

Dome control system

Pär Hedblom constructed the dome control system in 2004 as a Civil engineering exam project. The following summary is taken from the project report:

"På astronomiska observatoriet i Uppsala så har man nyligen installerat ett nytt teleskop som skall användas för att göra astronomiska observationer. För att på ett tillfredställande sätt kunna observera med teleskopet så krävs en hel del kringutrustning. En väsentlig del av den utrustningen är den kupol som teleskopet står monterat inuti.

Projektet går ut på att med hjälp av en mikrokontroller samt diverse annan elektonik automatisera kupolens rörelser vid användande av teleskopet. För att det skall var möjligt att observera med teleskopet så finns det två ställbara luckor för att öppna kupolen. Dessa luckor, som styrs av två växelströmsmotorer, avgör hur stor spaltöppningen i kupolen skall vara för tillfället. Kupolen kan givetvis även roteras 360 horisontellt. Denna rörelse sker med hjälp av två andra växelströmsmotorer. Kupolen skall ompositioneras när den befinner sig utanför de gränser kring teleskopets koordinater som i förväg definierats och på så sätt synkroniseras med teleskopets rörelser.

Projektet baseras på mikrokontrollern, teleskopets styrdator samt utrustning för att ompositionera kupolen. Kontrollern får kommandon från teleskopdatorn, tolkar dessa och skickar sedan signaler till motorernas reläsystem för att ompositionera kupolen."

The complete dome control system report may be downloaded as a pdf (local access only).


Back to Westerlund telescope main page.
Last update :