Anders Celsius 300 år

En mångsidig och noggrann vetenskapsman

Allmänt är han känd för sin termometerskala, men astronomen Anders Celsius var en mångsidig forskare och en mycket noggrann experimentalfysiker. Den 27 november uppmärksammas Anders Celsius med ett program på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Anders Celsius föddes i Uppsala den 27 november 1701, varför vi i år kan fira hans 300 års minne. Släkten stammar från Ovanåker i Hälsingland, men både hans farfar och far var professorer i matematik och astronomi vid Uppsala universitet. Själv blev han professor i astronomi 1730. Han blev endast 42 år gammal, men gav genom sin forskning viktiga bidrag till aktuell naturvetenskap.

Hösten 1732 begav han sig ut på en lång resa i Europa. I Paris blev han engagerad i en expedition till Tornedalen 1736/37 under ledning av Maupertuis för att utröna jordens form. Under svåra strapatser med mygg resp. kyla och mörker gjorde man triangelmätningar mellan höjder utefter Torneälv. Slutresultatet blev att jorden befanns vara avplattad mot polerna i enlighet med Newtons teori.

Celsius återvände till sin forskning i Uppsala. Han skapade en termometerskala med internationellt genomslag genom sina noggranna mätningar av vattnets fryspunkt och kokpunkt. Med en 3 dm lång kompassnål studerade han en liten daglig, regelbunden variation i jordens magnetfält. Celsius och svågern Olof Hiorter, observator i astronomi, upptäckte att magnetnålen gjorde oväntade utslag när det var norrsken. De blev därigenom de första att konstatera ett samband mellan magnetiska störningar och norrsken. Som vi nu vet beror båda på häftiga utbrott från solen. Med en ny metod mätte Celsius stjärnors ljusstyrka och han bestämde skillnad i longitud mellan olika orter med hjälp av Jupitermånarnas förmörkelser. Han intresserade sig för den allmänna "vattuminskningen", dvs landhöjningen i Sverige.

Han inredde ett observatorium, inrymt i det snedställda hus, som fortfarande ligger vid Celsiuspromenaden, och där man även finner en staty av Celsius. Det är allmänt omvittnat att Anders Celsius hade en anmärkningsvärd förmåga att knyta kontakter och skaffa sig vänner.


Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten inbjuder nu till föreläsningar med anledning av 300-årsminnet. Alla intresserade är mycket välkomna!

Tid: Tisdagen den 27 november kl. 13.15 - ca 15.30
Lokal: Siegbahnsalen , Ångströmlaboratoriet , Polacksbacken.

    Program:
  • 13.15 Rektor Bo Sundqvist inleder
    Professor Tore Frängsmyr: Anders Celsius och naturvetenskapens födelse i Sverige
  • 14.00 Paus och kaffe
  • 14.30 Prof. emer. Olof Beckman: Anders Celsius, termometern och norrsken
    Förre överlantmätaren Erik Tobé: Anders Celsius och gradmätningen i Tornedalen

Uppsala universitet, Informationsavdelningen


Anders Celsius