Stjärnhopar
Klotformiga Stjärnhopar
Öppna stjärnhopar

Till startsidan


Klotformiga Stjärnhopar

Objekt: M3
Datum: Thu Feb 10 02:53:33 UT 2000
Observatör: Björn Davidsson och Ola Karlsson
Exponeringstid: 20.0s
Position: 13:42:11, +28:22:32


Klotformiga Stjärnhopar
Tillbaka
Objekt: M5
Datum: Wed Apr 17 01:41:48 UT 2002
Observatör: Ola Karlsson
Exponeringstid: 20.0s
Position: 15:18:34, +02:04:58


Klotformiga Stjärnhopar
Tillbaka
Objekt: M10
Datum: Wed Apr 23 01:13:55 UT 2003
Observatör: Ola Karlsson
Exponeringstid: 40.0s
Position: 16:57:09, -04:06:00


Klotformiga Stjärnhopar
Tillbaka
Objekt: M12
Datum: Wed Apr 23 01:02:58 UT 2003
Observatör: Ola Karlsson
Exponeringstid: 90.0s
Position: 16:47:15, -01:57:00


Klotformiga Stjärnhopar
Tillbaka
Objekt: M13
Datum: Sun Apr 09 02:13:07 UT 2000
Observatör: Ola Karlsson
Exponeringstid: 20.0s
Position: 16:41:41, +36:27:37


Klotformiga Stjärnhopar
Tillbaka
Objekt: M53
Datum: Wed Apr 09 02:11:14 UT 2003
Observatör: Ola Karlsson
Exponeringstid: 180.0s
Position: 13:12:55, +18:10:09


Klotformiga Stjärnhopar
Tillbaka


Öppna stjärnhopar

Objekt: M67
Datum: Sun Mar 04 21:35:37 UT 2001
Observatör: Johan Warell
Exponeringstid: 60.0s
Position: 08:51:18, +11:50:00


Öppna stjärnhopar
Tillbaka
Objekt: M103
Datum: Mon Nov 24 20:29:48 UT 2003
Observatör: Ola Karlsson
Exponeringstid: 10.0s
Position: 01:33:22, +60:39:29

Öppna stjärnhopar
Tillbaka


Updated: Ola Karlsson 031207