Astronomihistoriska publikationer av Göran Henriksson


1. Astronomin som exakt vetenskap. 2004.
     Den matematiska astronomins utveckling till och med Johannes Kepler.
     (pdf-fil: 12MB)

2. Mekaniska ur vid Astronomiska observatoriet i Uppsala. 2005.
     (pdf-fil: 30MB)

3. Astronomiska observatoriets teleskop. 2005.
     (pdf-fil: 37MB)

4. Astronomins historia i Uppsala och observatoriets samlingar. 2005.
     Sammanfattning för visningar vid institutionen.
     (pdf-fil: 5MB)