Glober

large image Jordglob - Åkerman
Jordglob av Andreas Åkerman, Uppsala. 1766.

Stod tidigare i Gamla biblioteket, Gamla obs.
Deponerad i Museum Gustavianum.

large image Jordglob - Åkerman
Jordglob av Andreas Åkerman, Uppsala. 1766.

Stod tidigare i Gamla biblioteket, Gamla obs.
Deponerad i Kanslersrummet, Universitetshuset.

large image Himmelsglob - Åkerman
Himmelsglob av Andreas Åkerman, Uppsala. 1766.

Stod tidigare i Gamla biblioteket, Gamla obs.
Deponerad i Museum Gustavianum.

large image Himmelsglob - Åkerman
Himmelsglob av Andreas Åkerman, Uppsala. 1766.

Stod tidigare i Gamla biblioteket, Gamla obs.
Deponerad i Kanslersrummet, Universitetshuset.

large image Himmelsglob - Sohlberg
Tillverkad av Öller & C:o

Stod tidigare i seminarierummet, övre våningen, Gamla obs.
Finns nu ..., Ångströmlab.


Gamla instrument