Övriga instrument

large image Barometer - Pistor
Kvicksilverbarometer tillverkad av Carl Philipp Heinrich Pistor (1778-1847), Berlin. Anskaffad av Gustav Svanberg på 1830-talet (?). Skalan graderad i Pariserlinjer (760mm=336.88).

Fanns tidigare på väggen i tidskriftsrummet, Gamla obs.
Finns nu i korridoren, hus 6, plan 3, Ångströmlab.

large image Räknemaskin
Räknemaskin i trä från c:a 1630.

Fanns tidigare i utställningsmonter, övre hallen, Gamla obs.
Finns nu i korridoren, hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

Länk: Shickard's Machine

large image Kompass
Kompass i trälåda. Använd av Anders Celsius vid gradmätningsexpeditionen till Tornedalen 1736.

Detalj

Fanns tidigare i utställningsmonter, övre hallen, Gamla obs.
Finns nu i korridoren, hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

large image Geodetiskt instrument
Från 1700-talet

Fanns tidigare i skåp, källaren, Gamla obs.
Finns nu deponerat på Museum Gustavianum.

large image Mikrometer - Ekström
Okularmikrometer tillverkad av Daniel Ekström, Stockholm. 1700-talet (Mallet nr 58) Skall enligt Mallet och Busser ha tillhört en refraktionstub på 5 fot.

Fanns tidigare i skåp, källaren, Gamla obs.
Finns nu deponerad på Museum Gustavianum.

large image Mikrometer - Lordelle
Okularmikrometer tillverkad av Lordelle, Paris, 1736.

Detalj av skalan.

Fanns tidigare i skåp, källaren, Gamla obs.
Finns nu i hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

large image Fotometer - Zöllner
Zöllnerfotometer bekostad av Dudénska donationen år 1880. Inköpt från Ausfeld, Gotha, Tyskland och monterades på 4 tums refraktor, skänkt till observatoriet av prof. Wackerbarth år 1851.

Fanns tidigare i utställningsskåp, i hallen, övre vån, Gamla obs.
Finns nu ... , Ångströmlab.

large image Lampa - Zöllner
Oljelampa till Zöllnerfotometern.

Fanns tidigare i utställningsskåp i hallen, övre vån, Gamla obs.
Finns nu hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

large image Fotometer - Töpfer
Kilfotometer anskaffad 1899 från Otto Töpfer, Potsdam.

Fanns tidigare i källaren, Gamla obs.
Finns nu källaren , Ångströmlab.

large image Mikrometer - Repsold
Mikrometer till Dubbelrefraktorns visuella tub anskaffad 1893 av prof. Nils Dunér från Repsold & Söhne, Hamburg.

Detalj

Fanns tidigare i skåp, källaren, Gamla obs.
Finns nu i korridoren, hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

large image Mikrometrar
2 refraktormikrometrar (t v och t h). I mitten optik för solprojektion. Från senare delen av 1800-talet.

Fanns tidigare i källaren, Gamla obs.
Finns nu i källaren, Ångströmlab.

large image Spektrograf - Steinheil
Spektrograf till Dubbelrefraktorn anskaffad av prof. Nils Dunér 1897.
Optik: Steinheil & Söhne, München. Mekanik: Sörensen, Stockholm.

Monterad på Dubbelrefraktorn, fotografiska tuben, Gamla obs.

large image Induktionsapparat
Induktorium inköpt 1893 från Kaiser & Schmidt, Berlin, för att användas till spektroskop.

Fanns tidigare i skåp, källaren, Gamla obs.
Finns nu i källaren , Ångströmlab.

large image Mätmikroskop - Repsold
För noggranna positionsmätningar på fotografiska plåtar. Anskaffad 1895, för Östen Bergstrands parallaxmätningar, från Repsold & Söhne, Hamburg.

Fanns tidigare i källaren, Gamla obs.
Finns nu i källaren , Ångströmlab.

large image Plåtmikroskop
Betraktningsapparater för fotografiska plåtar inköpta av prof. Östen Bergstrand under 1920-talet.

Fanns tidigare i källaren, Gamla obs.
Finns nu i källaren , Ångströmlab.

large image Räknemaskiner
tv: registrerande additionsmaskin "Dalton", anskaffad 1926.
th: automatisk elektrisk räknemaskin "Marchant", anskaffad 1938.

Fanns tidigare i källaren, Gamla obs.
Finns nu i källaren , Ångströmlab.

large image Räknemaskiner
tv: multiplikationsmaskin "Facit", anskaffad 1926.
th: multiplikationsmaskin "Nova-Brunsviga", anskaffad 1927.

Fanns tidigare i källaren, Gamla obs.
Finns nu i källaren , Ångströmlab.


Gamla instrument