Universalinstrument

large image Passageinstrument - Ekström
Tillverkat av Daniel Ekström. Levererat i januari 1743 på beställning av Anders Celsius.

Tidigare i tidskriftsrummet, Gamla obs.
Finns nu deponerad som utställningsföremål i Museum Gustavianum.

large image Vertikalcirkel - Repsold
Universalinstrument tillverkat av Repsold & Söhne, Hamburg. Anskaffad till observatoriet i juni 1887.

Tidigare i nisch, trappan till Stora refraktorn, Gamla obs.
Finns nu ....

large image Passageinstrument - Steinheil
Tillverkat av Steinheil, Tyskland. Anskaffat av prof. Svanberg c:a 1850. Helt ombyggt 1879. Användes för tidsbestämningar fram till 1920-talets början och därefter vid 2-betygskursen i astronomi.

Tidigare i nisch, trappan till Stora refraktorn, Gamla obs.
Finns nu ....

large image Passageinstrument - Repsold
Tillverkat av Repsold, Hamburg, med 3 1/2 tums objektiv. Inköptes år 1881 för Bredmanska medlen.
6 mikrometerokular, omläggningsinvention, försedd med rörligt instrumenthus. Användes bl a för tidsbestämningar.

Fanns tidigare i det röda meridianhuset, Observatorieparken.
Finns nu i hus 6, plan3, Ångströmlab.

large image Universalinstrument - Repsold
Tillverkat av firma A.& G. Repsold, Tyskland. Inköpt till observatoriet före 1846.

Tidigare i fönstret, trappan till övre hallen, Gamla obs.
Finns nu ....

large image Universalinstrument
Anskaffat 1884. Bl a använt vid Sven Hedins expeditioner till Centralasien

Tidigare i montern, övre hallen, Gamla obs.
Finns nu ....

large image Universalinstrument - Meyerstein
Tillverkat av Moritz Meyerstein, Göttingen. Anskaffat till observatoriet 1846 av prof. Svanberg.

Tidigare på öppna spisen, föreläsningssalen, Gamla obs.
Finns nu ....

large image Universalinstrument - Bamberg
Tillverkat av Carl Bamberg, Berlin.

Tidigare i rum 1005, Gamla obs.
Finns nu ....

large image Passageinstrument
Miniatyrpassageinstrument

Tidigare i montrarna, källaren, Gamla obs.
Finns nu ....


Gamla instrument