Vinkelmätningsinstrument

large image Grahams sektor
12 fots radie och 11 graders båge. Signerad Jonathan Sisson, London. Inköpt 1739 för 100 pund sterling (4000 daler kopparmynt) av Anders Celsius. Levererad 1741 tillsammans med pendeluret och monterat av instrumentmakaren Daniel Ekström. En sektor används för att mäta vinklar nära zenit, främst för polhöjdsbestämningar. (Mallet nr 1 1759)

Hängde tidigare i stora trappan till övre våningen, Gamla obs.
Hänger nu i hus 1, trappan mellan plan 3 - 4, Ångströmlab.

large image Ekströms kvadrant
3 fots radie. Tillverkat av instrumentmakaren Daniel Ekström, inköpt av Mårten Strömer 1754. Kvadranten är försedd med en mikrometer. Vid mätning av höjdvinklar användes det lod som är monterat.

Stod tidigare i Gamla biblioteket, Gamla obs.
Finns nu deponerad som utställningsföremål i Museum Gustavianum.

large image Esslings kvadrant
2 fots radie. Inköpt av Anders Celsius i Berlin 1733 för 300 riksdaler. Signerad Johann Ernst Essling, Mechanicus Regis Fecit Berlini. Tuben påsatt av Ekström. Skalan indelad i 90 grader med 30 minuter mellan delstrecken. Nonie med 30 delar på 31 skaldelar.

Hängde tidigare i stora trappan till övre våningen, Gamla obs.
Finns nu deponerad som utställningsföremål i Museum Gustavianum.

large image Geografisk cirkel - Steinholtz
Tillverkad på 1760-talet av Johan Zacharias Steinholtz (1733-1776), Stockholm.

Fanns tidigare i Gamla biblioteket, Gamla obs.
Finns nu i hus 6, plan 3, biblioteket, Ångströmlab.

large image Jakobsstav
Jakobsstav i trä från 1600-talet (?).

Fanns tidigare i skåp, källaren, Gamla obs.
Finns nu ....

large image Resesolur
Resesolur av mässing från 1600-talet (?).

Fanns tidigare i skåp, källaren, Gamla obs.
Finns nu i korridoren, hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

large image Lantmätericirkel - Oktant
Lantmätericirkel av mässing, 1700-tal. Kompass fanns ursprungligen i centrum.
Finns nu deponerad som utställningsföremål i Museum Gustavianum.

Oktant av mässing, 1700-tal.
Fanns tidigare i monter, övre hallen, Gamla obs.
Finns nu i källaren, Ångströmlab.

large image Sextant
1800-tal (?)
av J. Senill, London

Tidigare i ett av utställningsskåpen i källaren, Gamla obs.
Finns nu i korridoren, hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

large image Teodolit - Bamberg
Teodolit anskaffad 1884 från Carl Bamberg, Berlin. Använd bl a vid Sven Hedins expeditioner till Asien.

Fanns tidigare i utställningsmonter, övre hallen, Gamla obs.
Finns nu i korridoren, hus 6, plan 3, utställningsmonter, Ångströmlab.

large image Prismacirkel - Bamberg
Prismacirkel anskaffad 1920 från Carl Bamberg, Berlin.

Fanns tidigare i källaren, Gamla obs.
Finns nu i källaren, Ångströmlab.


Gamla instrument