Kolets ursprung


Kol hörde inte till de grundämnen som undersöktes i vårt stora vintergatsskiveprojekt där halterna av 13 olika kemiska grundämnen mättes i 189 sol-liknande dvärgstjärnor. Det är dock ett av de allra mest förekommande grundämnena i Universum, och förutom dess grundläggande betydelse för livet på Jorden (och troligen för allt annat eventuellt liv), så är det mycket betydelsefullt för stjärnornas energiproduktion och för deras spektra och energitransport. För att noggrannt kunna bestämma tex stjärnornas åldrar måste vi känna till dess halter. Vi blev senare varse att en mycket svag "förbjuden" absorptionslinje av kol fanns i våra spektra från det stora projektet, och borde kunna ge oss säkrare kolhaltbestämningar än de som hade gjorts tidigare. Linjen är som nämnt mycket svag även i stjärnor med relativt mycket kol, och Andersson & Edvardsson (1994, A&A 290, 590) presenterade kolhaltsuppskattningar baserade på kollinjen.

Nu har vi analyserat nya observationer koncentrerade på den förbjudna linjen i 80 stjärnor och resultaten är i trycket, Gustafsson et al. (1999, A&A 342, 426). De nya resultaten, och jämförelser mellan våra vintergatsstjärnor och kolhalter uppskattade för ett antal små, oregelbundna galaxer med en helt annan historia än Vintergatans, ger vid handen att det mesta av kolet i Vintergatan och på andra platser i Universum tillverkas i mycket massiva och ovanliga stjärnor, och inte som man kunde tro i de ganska vanliga kolstjärnorna.


Senast uppdaterat: 2 juni, 2000