Blandningsprocesser i röda jättestjärnor


I ett projekt lett av Grazina Tautvaisiene, Vilnius, unders&ker vi systematiskt förekomsten av blandningsprocesser i röda jättestjärnor. Vi använder oss av högupplösta spektra från SOFIN-spektrografen på 2.5m-teleskopet Nordic Optical Telescope.

Ett första delprojekt har just blivit accepterat för tryckning ( Tautvaisiene et al. 2000, A&A, in press, astro-ph/0006001). Det är en studie av 6 "klump-stjärnor" (stjärnor där heliumförbränningen just startat i centrum), och 3 röda jättar (där heliumförbränningen ännu inte startat) i den gamla öppna stjärnhopen M67. Vi visar först att halterna av järn och tunga grundämnen är mycket lika dem som finns i Solen och andra vanliga stjärnor i solomgivningen. Sedan upptäcker vi att halterna av en del lättare ämnen är mycket olika de som finns i Solen. Man har länge vetat att kol omvandlas till kväve och kolisotopen 12 omvandlas till kolisotopen 13 i centrum av jättestjärnor, och att dessa ämnen blandas upp till ytan. Det kan vi se här: i jättarna är C/N bara 1,7+-0,2 och 12C/13C 24+-4. Men det tycks som om ytterligare blandning sker när heliumförbränningen tänds: vi finner att i "klumpstjärnorna" har C/N fortsatt att sjunka till 1,4+-0,2 och 12C/13C till 16+-4. även halterna av natrium tycks vara högre i de undersökta stjärnorna än i solen och andra outvecklade stjärnor.

Vi har just fått nya fina spektra av 10 röda jättar och klumpstjärnor i "fältet" (dvs som inte tillhör några stjärnhopar), och har påbörjat en liknande analys av dessa.


Senast uppdaterad: 2 juni, 2000