Grundämneshalter i Vintergatans halo


Som en naturlig fortsättning på vårt stora projekt om stjärnor i Vintergatans skiva (Edvardsson et al. 1993, Astronomy & Astrophysics Vol 275, sid 101), genomför vi nu en motsvarande studie av 75 stjärnor tillhörande Vintergatans älsta population, halopopulationen. Vårt urval av stjärnor har 6 - 160 ggr lägre halter av tunga grundämnen än Solen och projektet närmar sig nu sin avslutning. Halterna av 20 olika grundämnen har uppmätts, men eftersom analysen och diskusionen av resultatens betydelse ännu inte är klar, väntar vi med att presentera några detaljer.
Senast uppdaterat: 11 januari 2000