English, please
Bengt

Bengt Edvardsson

Solens spektrum

Forskningsområden


Astronomiska observatoriet
Institutionen för fysik och astronomi
(Ångströmlaboratoriet)
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala
e-post : Bengt.Edvardsson@fysast.uu.se
tfn : 018-471 59 83
FAX : 018-471 59 99

Det är inte många dikter som berör mig, men den här gillar jag.
Kamelbuss!
Privat hemsida: http://web.comhem.se/bengt.edvardsson1

Astronomiska observatoriet, hemsida

Senast uppdaterad: 11 januari 2008