En ny generation stjärnatmosfärsmodeller


I ett samarbetsprojekt med Bertrand Plez (Montpellier), Uffe Graae Jørgensen (Köpenhamn) samt Kjell Eriksson och Bengt Gustafsson här i Uppsala har vi kommit en god bit på väg med skapandet av en ny version av det program för beräkning av modeller för stjärnatmosfärer som kom i sin första version i mitten av 1970-talet. Dessa modeller används främst för att simulera stjärnspektra och att genom jämförelser med riktiga stjärnors spektra bestämma tex halter av olika grundämnen eller tyngdaccelerationen vid deras ytor. Dom används också för att bestämma andra viktiga egenskaper hos stjärnor, som tex deras temperaturer. Genom att använda stora "bibliotek" av stjärnspektra kan man också simulera och tolka spektra av hela galaxer eller stjärnhopar.

De nya modellerna skapas med användande av enorma mängder nya data om atomer och molekyler och deras spektrallinjer. Vår artikel (Edvardsson et al. 1993) demonstrerade tex den stora betydelsen av nya teoretiska data om absorptionslinjer beräknade av R. Kurucz (Cambridge, MA) för modellatmosfärer av stjärnor av Sol-typ. I kallare stjärnor spelar molekyler en mycket större roll, och nya data för molekyler har beräknats och samlats in för projektet. Modellerna kommer att användas i många av de projekt som beskrivs på dessa sidor och ett stort nät av modellatmosfärer kommer att göras tillgängligt för alla intresserade astronomer.


Senast uppdaterat: 2 juni, 2000