Allén

av Arne Mellgren

Ask
Ask
Ask
och Lyktstolpen
Ask
Ask
Ask
och åtta Askar till
Ask
Ask
Ask
åsså Parkeringen
Ask
Ask
Ask
Ask
Ask
och en halv Ask
Ask
Ask
Ask
Ask
och Fåren på Ängen
Lönn
Ask
Ask
Ask
Ask
kallas även Kungsträd
Ask
Ask
Ask
Ask
Ask
och StorEken på
andra sidan Vägen
Alm
Alm
och Milstenen i Diket
här nånstans
Lönn
Lönn
Lönn
Ask
Alm
Lönn
Lönn
så en död Ask
Ask
Alm
och en död Ask till
Ask
Ask
Ask
och Alm
eller kanske en Lind
Ask
Ask
åsså Grinden
och sedan Lövsal
där Den försvinner
ut bland Hassel
Smörblommor
Svalört
Tandrot
och Krollilja
ner mot Sjön