English, please

Vintergatans historia och utveckling - Metoder och projekt

Solens spektrum

I ett flertal projekt undersöker vi hur stjärninnehållet i vår galax, Vintergatan, utvecklats sedan "tidernas begynnelse". Utifrån noggranna bestämmningar av grundämneshalter, åldrar och rörelser för enskilda stjärnor kartläggs statistiskt Galaxens stjärnbildningshistoria.

Dessa kunskaper erhålls genom mycket detaljerade studier av stjärnspektra inhämtade med teleskop på jorden och i satelliter. Sådana högkvalitativa observationer måste matchas med detaljerade analyser. För detta använder vi modeller av stjärnatmosfärer som vi utvecklar i Uppsala (se modellatmosfärsprojektet). Spektra från modellerna jämförs med de observerade spektra och halten av tex syre ändras tills syrelinjerna får samma styrka som i observationerna.

I vår stora studie av 189 stjärnor tillhörande Vintergatans skiva ("disk") Edvardsson et al. (1993, Astronomy & Astrophysics vol 275, sid 101-152) kartlade vi hur uppbyggnaden av 13 olika grundämnen skett med tiden och på olika platser i disken. Detta papper blev snabbt en standardreferens för studier av vintergatans historia och har till och med använts för att tolka observationer av gas på kosmologiska avstånd.

Resultaten från studien har inspirerat till ett antal vidareutvecklingar i olika riktningar, såsom undersökniggar av de allra mest metallrika stjärnorna, uppbyggnaden av kol, kväve och r-processämnen, samt studiet av vintergatans halo - de äldsta stjärnorna.

En bit stjärnspektrum

Senast uppdaterat: 2 juni, 2000