Hem

Image Jag är doktorand inom astronomi vid Uppsala Universitet. Mitt specialintresse ligger inom galaxer och speciellt aktiva galaxkärnor. Aktiva galaxkärnor är intressanta då de är Universums mest ljusstarka objekt. Hur dessa fenomen egentligen bildas är en femtio år gammal gåta som ännu inte lösts. Vad jag vill är att ta reda på hur olika klasser av aktiva galaxkärnor utvecklats och hur de förhåller sig till varandra. Av den anledningen använder jag världens största galaxdatabas, nämligen the Sloan Digital Sky Survey , för att tanka ner tusentals bilder och ljusspektra av galaxer.


Read more!

Image


I min första publikation (se Villarroel B., "In the Neighbourhood of Tame Monsters", 2012, Astronomy & Astrophysics, 542, A72) studerade jag närliggande grannar till kvasarer för att se huruvida man kan se någon slags påverkan från kvasarerna på deras galaxgrannar. Jag såg inget. Granntemat fortsatte och den här gången använde vi galaxgrannar för att testa en galaxteori, Unifikationsteorin, för att undersöka huruvida två klasser av aktiva galaxer verkligen var besläktade med enbart synvinkeln (så som Unifikationsteorin förutsäger) eller om större skillnader mellan klasserna föreligger. Resultaten indikerade att större skillnader mellan de två klasserna måste finnas (se Villarroel B. & Korn A.J., "The different neighbours around Type-1 and Type-2 active galactic nuclei", 2014, Nature Physics, 10, 417) och att de två klasserna snarare tycks vara kopplade genom galaxevolution.


En populärvetenskaplig essä om vår forskning kan hittas här. En artikelvariant har publicerats i Forskning och Framsteg , nummer 2, februari 2015, omskriven och anpassad i stil och innehåll efter tidskriftens önskemål.


På fritiden brukar jag spela fiol, framför allt kammarmusik. Musik från romantiken ligger då i fokus och jag gillar speciellt musik av Johannes Brahms, Richard Strauss och de franska senromantikerna César Franck, Guillaume Lekeu. Några mycket enkelt utförda, hemkokta inspelningar med mycket gamla, egna teckningar, finns att lyssna på här:


Jag är även engagerad i Ångströms Kammarmusiker. Denna ensemble -- eller snarare samling av ensembler -- bildades 2012, och har sedan dess gett en eller två konserter per termin på Ångströmlaboratoriet. Om du jobbar eller studerar på Ångströmlaboratoriet och vill prova på kammarmusikaliskt instrumentalspel eller sång, är du välkommen att maila mig eller någon av de andra organisatörerna.Kontaktinfo

Beatriz Villarroel
Institutionen för Fysik och Astronomi
Uppsala Universitet
Box 516
751 20 Uppsala

beatriz.villarroel@physics.uu.se