UDAS - ett svensk-tyskt samarbetsprojekt

Astronomisk Tidskrift (2000) 2, 8-14.
 • Texten i pdf-format
 • Figur 1
 • Figur 2
 • Figur 3
 • Figur 4
 • Figur 5
 • Figur 6
 • Figur 7
 • Figur 8


  Claes-Ingvar Lagerkvist