Uppfriskande bad i Tofta, 9 oktober 2006

<

<

<


Claes-Ingvar Lagerkvist