Lanthandlare på Gotland

På Gotland finns fortfarande trots alla nedläggningar en hel del lanthandlare kvar. Även de affärer som är nedlagda har ett stort kulturvärde. Avsikten med den här sidan är att försöka samla information, och bilder, om så många som möjligt av dessa nuvarande och f.d. affärer på Gotlands landsbygd. Bra information kan man ofta hitta i de sockenböcker som finns utgivna om många av Gotlands socknar. En lista över några av dessa finns i slutet på sidan. Om du har någon information, eller gärna foton, så skicka mig ett brev eller ett e-mail

Ala

Bro

Dalhem

Fole

Källunge.

Kräklingbo

Lau

Lye

Stånga

Tingstäde

Nya bilder, sommaren 1999-2000

Hablingbo

Ica på landsbygden

Stjärnköp i Väte

Vamlingbo

Havdhem

Lojsta

Nya bilder, sommaren 2001

Levide

Fröjel

Isumboden, Björke

Hörsne 2002

Nya bilder, sommaren 2008

Gammelgarn, Skogby 1:55

Södra Gotland 2008

Gothem 2008

Hörsne 2008

Vamlingbo 2008

Etelhem 2008

Lummelunda 2008

Nya bilder, sommaren 2009

Valleviken

FD Brissundsaffären, Väskinde

Norrlanda

Kappelshamn

Siltbergs i Eskelhem

Nya bilder, sommaren 2010

Hablingbo

Hablingbo

Linde

Levide

Levide

Tofta

Martebo

Burs

Ronehamn

Nya bilder 2011

Grötlingbo

Othem

Sockenböcker

Boken om Levide, Levide Sockenbokskommitté, 1989,
Visby: Hanseproduktion AB, 238 s., ISBN: 91-85716-54-5

Ekeby En gotländsk socken genom sju sekler, Gunnel Svensson, 1988,
Visby: Hanseproduktion, 142 s., ISBN 91-85716-50-2

Boken om Burs, Egon Klint, 1996,
Ödin/Hanseproduktion, 272 s., ISBN: 91-85716-77-4

Kräklingbo socken förr och nu, Yvonne Andersson, 1995,
Visby: Yvonne Andersson, 136 s., ISBN: 91-630-3228-7

Boken om Hablingbo, utg. av Hablingbo församling, 1966, 141 s.

Boken om Lojsta, Studiecirkel i hembygdsforskning, 1990,
263 s., ISBN: 91-7328-761-X

Boken om Havdhem, Sven Österholm, Dagmar Larsson, 1972, 356 s., Geber

Boken om Vamlingbo och Sundre, Vamlingbo-Sundres hembygdsförening, 1997,
383 s., ISBN: 91-630-5425-6

Grötlingbo socken genom tiderna, Knut Hallgren m. fl., 1983,
236 s., Visby: Hanseförlag, ISBN: 91-85716-26-X

Boken om Martebo, Martebo hembygdsgrupp


Claes-Ingvar Lagerkvist
Adress:
Bärsta Stavby
747 94 Alunda
Telefon:
0174 - 130 01