Stuxbergs, Dalhem

Stuxbergs i Dalhem

I Dalhem finns fortfarande Stuxbergs affär kvar medan Dunbodi
numera har gjorts om till lanthandelsmuseum.
Claes-Ingvar Lagerkvist