Krampbroboden, Fole

Krampbroboden i Fole

År 1931 startade C.G. Mårtensson och hans hustru Ida affärsverksamhet
här. Affären övertogs 1954 av Helny och Elis Olsson och lades ner 1968.
Vera och Kristian Fohlin öppnade en kiosk 1969 som 1973 byggdes om till
affär igen. Snabbköp inrättades 1978 och 1984 byggdes lokalen om igen
och 1990 gjordes en tillbyggnad. Här har varit ICA i alla år utom i
några år i slutet av 70-talet då det var Vivo. Numera har affären namnet
Krampbroboden.
Claes-Ingvar Lagerkvist