Kräklingbo

Fd affären i Kräklingbo

Affären avvecklades under 2000.
Claes-Ingvar Lagerkvist