Kräklingbo

Fd affären i Kräklingbo

I socknen har funnits affär sedan 1875. Under åren 1913-1964 fanns
två affärer. Sedan 1995 är den kvarvarande affären andelsbutik med
namnet Kräklingbod Ekonomiska Förening. Avvecklades under år 2000.

Första handlaren var Nils Ekman f. 1851 i Småland.
Han öppnade handelsbod vid Alavägen som han innehade 1875-1918.
Han flyttade boden till det som senare blev Föreningsbankens hus.
Mågen K.G. Svensson tog över handelsboden med namnet "Ekmans efterträdare".
Det nuvarande affärshuset började byggas 1928 och stod färdigt 1929.
K.G. Svensson hade affären under åren 1918-1951. Gustaf Sandelius 1951-1954. Karl Johan Sandelius sålde affären till konsum 16.11 1953.
1966 säljer Konsum till Egon Johansson med fru som drev affären 1966-1992.
Efterträdaren Rune Larsson driver affären 1992-1995.
Från 1.3 1995 driver Kräklingbo ekonomiska förening affären som avvecklades 2000.


Claes-Ingvar Lagerkvist