Garda Lau handelsbod

Garda Lau handelsförening, ingår i Konsum.


Claes-Ingvar Lagerkvist