fd Lye handelsbod

Nedlagda handelsboden i Lye

Lye konsumtionsförening grundades 1906 och byggde denna fastighet
där handeln började 23.3 1908.
Lars Rundby blev föreståndare 1960 och övertog tillsammans
med makan Lisbeth år 1975 verksamheten under namnet Lye
Handelsbolag. Nedlagd 1 februari 1994

Claes-Ingvar Lagerkvist