Martebo är en ganska typisk Gotlandsocken ett par mil norr om Visby. Förr i tiden fanns här både järnväg, handelsbod, skola och distriktssköterskemottagning. Nu finns inget av detta kvar men ännu finns ett par hundra invånare i denna trevliga socken. Kyrkan som är från 1300-talet är en av de skulpturrikaste på Gotland. Här finns en bildsten som har daterats till 400-600 talet. Förutom ett virvelhjul finns längs kanten av stenen en runinskrift som ännu inte har gått att tyda. http://www.gotmus.i.se/fornsalen/bildstenar/bild_martebo_kyrka.htm I Martebo kyrka finns en bildsten som har daterats till 400-600 talet. Förutom ett virvelhjul finns längs kanten en runinskrift som ännu inte har gått att tyda. http://www.algonet.se/~sorengra/churches/martebo.html Martebo kyrka är en av de skulpturrikaste på Gotland. Marteboljuset är ett välkänt fenomen till vilket man kan hitta ett antal troliga förklaringar i Smaklösas "Marteboljuset"