Martebo

Martebo är en ganska typisk Gotlandsocken ett par mil norr om Visby. Förr i tiden fanns här både järnväg, handelsbod, skola och distriktssköterskemottagning. Nu finns inget av detta kvar men ännu finns ett par hundra invånare i denna trevliga socken. Kyrkan som är från 1300-talet är en av de skulpturrikaste på Gotland. Här finns en bildsten som har daterats till 400-600 talet. Förutom ett virvelhjul finns längs kanten av stenen en runinskrift som ännu inte har gått att tyda. I övrigt är det gott om fornlämningar i denna socken, som i alla andra på Gotland, med olika gravar och även slipskåror lär finnas.
I vårt sommarhus i den lilla byn Martebo som ligger ca 20 km norr om Visby på den fantastiska ön Gotland har vi tillbringat den största delen av somrarna sedan 1983. Midsommar och medeltidsveckan är två av höjdpunkterna. Här började vi lyssna till världens bästa (?) band Smaklösa, de saknar överhuvudtaget jämförelse inom musikvärlden. Jag har totat ihop en liten hemsida om detta fantastiska band. Här finns också lite länkar till andra bilder från Gotland, dels från vår trädgård med fornminnen och från andra platser på ön. Ett annat av mina intressen gäller lanthandlare på Gotländska landsbygden. Här hittar du en länk till en annan Martebosida.

Adress:
Prästgården Martebo
620 33 Tingstäde
Telefon:
0498 - 27 48 83

Claes-Ingvar Lagerkvist