Några bilder från cykelsemestern 2003

Klinteham första dagen

Utanför Slite

Utsmyckning på Lye kyrka


Claes-Ingvar Lagerkvist