Några bilder av löjliga familjen

Myself The Couple

Victor

Angelica

Daniel

Hemma

För länge sedan 1

För länge sedan 2

Silja line, oktober 2001

Silja line, oktober 2001

Silja line, oktober 2001


Claes-Ingvar Lagerkvist