I trädgården och annorstädes

Änglatrumpeten i december 2003


Claes-Ingvar Lagerkvist