Slipsparad


En liten del av min nu ganska stora samling, totalt cirka 500 slipsar av olika modeller och motiv

Claes-Ingvar Lagerkvist