Rum & Rymd

Projektet


Vi är en grupp bild och tonkonstnärer samt astronomiforskare som träffats i seminarier sen år 2000 för att arbeta med tankar och bilder om rymden. Vi vill undersöka hittills outforskade fält av verkligheten i rummet mellan konst och vetenskap. Vi vill förmedla en del av det som fötts under samarbetet och fördjupa tankarna genom konstnärliga utställningar om rymden. Vi anser att vi kan ge nya infallsvinklar och annorlunda förståelse. Vi är en väl fungerande grupp.

Utställningar
 
Sammanfattning av seminarierna (pdf)
 
 
tillbaka till förstasidan