Sökandet efter intelligent liv i rymden (1FA217, Höst 2019, 5 hp)

 

Kurslitteratur:

·      Paul Davies, 2010/2011, The Eerie silence
(finns flera upplagor av denna bok med olika undertitlar – vilken som helst går bra)

·      Stephen Webb, 2015, If the Universe is teeming with aliens… Where is everybody? Seventy-five solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life
(finns även en äldre utgåva från 2002 med undertiteln “Fifty solutions to the Fermi paradox (…)” som också går bra)

Obs! Kurslitteraturen får medtas vid tentamenstillfället – dock inte ljudbok- och E-boksutgåvor. Dessa bör alltså undvikas!

  

 

 

 

Innehåll:

Grundläggande astronomi och astrobiologi, radioteleskop och optiska teleskop, Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), pseudovetenskaplig UFO-forskning kontra SETI, Drakes ekvation, Fermis paradox och the great filter, SETIs sökstrategier, Kardashev-skalan, interstellära resor, Messaging to extra-terrestrial intelligence (METI)

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet

 

Examination:

Skriftliga inlämningsuppgifter (frivilliga) och skriftlig salstentamen
Kurslitteraturen får medtas!

 

Lärare:

Erik Zackrisson, erik.zackrisson(at)physics.uu.se, telefon: 018-471 5975

 

Kursperiod:

September-oktober 2019

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Schema
Formell kursinformation är blåmarkerad
Nyligen införda ändringar i schemat är rödmarkerade

Ek1 = Ekonomikum, hörsal 1

Datum

Tid

Sal

Händelse

Ämne

Att läsa

Deadline

10 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 1

Kursinfo,
vår plats i Universum, snabbvandring genom kursen

 

 

12 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 2

Grundläggande astronomi, vårt solsystem, panspermi, livets uppkomst

Davies: kapitel 1-2 + kapitel 3 översiktligt

 

17 sept

18:15-20:00

Ek1    

Föreläsning 3

Exoplaneter, beboeliga zoner, faror för vår typ av liv

Davies: kapitel 1-2 + kapitel 3 översiktligt

 

24 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 4

Introduktion till inlämningsuppgifterna
Drakes ekvation

Davies: kapitel 4 (sid 66-83)

 

26 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 5

Fermis paradox I

Webb: kapitel 1-4

 

1 okt

18:15-20:00

Ek4

Föreläsning 6

Fermis paradox II

Webb: kapitel 5
Davies: kapitel 4 (sid 83-92)

Inlämningsuppgift I (frivillig)

3 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 7

SETIs historia och sökstrategier

Davies: kapitel 5 + appendix (sid 209-210)

8 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 8

Interstellära resor

Inlämningsuppgift I återlämnas

Davies: kapitel 6

Webb: sid 75-89

 

10 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 9

Kardashev-skalan och supercivilisationer

Davies: kapitel 7-8

Inlämningsuppgift II (frivillig)

22 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 10

Vad händer om vi får kontakt?

Messaging to Extraterrestrial Intelligence (METI)

Inlämningsuppgift II återlämnas

Davies: kapitel 9-10

 

26 okt

?

?

Tentamen

Glöm inte legitimation!

 

 

?

?

 ?

Omtenta

Glöm inte legitimation!