Orienteringskurs i astronomi (1FA218, Höst 2016, 5 hp)

 

Kurslitteratur:

Astronomi – en bok om universum

Claes-Ingvar Lagerkvist, Kjell Olofsson

Sanoma utbildning
ISBN 978-91-622-5374-5 (2015, tredje tryckningen)
Boken finns beställd hos Studentbokhandeln, Sysslomansgatan 7, Uppsala

  

 

 

 

 

Innehåll:

Målet med kursen är att ge god överblick av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. I kursen behandlas teleskop och observationsteknik, solsystemet och exoplaneter, stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer, universums barndom och Big Bang.

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet

 

Examination:

Skriftlig salstentamen och enkel observationsövning

 

Lärare:

Erik Zackrisson, erik.zackrisson(at)physics.uu.se, 018-4715975

Beatriz Villarroel, beatriz.villarroel(at)physics.uu.se, 018-4715920

Christian Binggeli, christian.binggeli(at)physics.uu.se, 018-4715995

 

Kursperiod:

September-oktober 2016

 

Schema
Nyligen införda ändringar är grönmarkerade
Formell kursinformation är blåmarkerad
Deadlines är rödmarkerade

Ek1 = Ekonomikum, hörsal 1, Kyrkogårdsgatan 10
Obs = Observatorieparken (alldeles utanför Ekonomikum)
B15 = Bergsbrunnagatan 15, Sal 2

Datum

Tid

Sal

Kursmoment

Ämne

Läsanvisningar

Lärare

1 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 1

Kursinfo,
vår plats i Universum,

Grundläggande astronomi

Kapitel 1-2

EZ

6 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 2

Introduktion till observationsövning,
mer grundläggande astronomi, astronomiska observationer, avstånd i rymden

Kapitel 1-2

EZ

8 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 3

Solsystemet och exoplaneter

Kapitel 3-4

BV

13 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 4

Stjärnors egenskaper

Kapitel 5

CB

15 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 5

Stjärnors utveckling

Kapitel 6

CB

22 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 6 inställd!

Stjärnornas slutstadier

Kapitel 7

BV

29 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 7

Stjärnbildning och det interstellära mediet

Kapitel 8

CB

29 sept

20:00-21:00

Obs

Teleskoptittning om klart väder

 

Ta på varma kläder!

Göran Henriksson

6 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 8

Vintergatan

Kapitel 9

BV

6 okt

 

 

Inlämning observationsövning

 

 

EZ

13 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 9,
observationsövning återlämnas

Andra galaxer

Kapitel 10

BV

20 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 10

Big Bang och universums barndom

Kapitel 11

CB

25 okt

18:15-20:00

Ek1

Extratillfället inställt!

31 okt

 

 

Tentaanmälan i studentportalen

 

 

 

12 nov

09:00-12:00

B15

Tentamen

 

7 jan

?

?

Omtentamen

 

 

 

 

 

              Kursmaterial:

Allt kursmaterial (slides till föreläsningar, gamla tentor osv.) ligger i Studentportalen.

 

Viktig information om tentan:
Nya regler vid Uppsala Universitet innebär att endast studenter som anmält sig till tentan (i Studentportalen) får tentera. Observera att det är viktigt att komma i tid till tentan – missar man starten måste man vänta till nästa insläpp en halvtimme senare. Glöm inte att ta med legitimation!

Avregistrering:

Avregistrering från kursen måste meddelas till kurskansli@physics.uu.se senast tre veckor efter kursstarten.