Orienteringskurs i astronomi (1FA218, Höst 2018, 5 hp)

 

Kurslitteratur:

Astronomi – en bok om universum

Claes-Ingvar Lagerkvist, Kjell Olofsson

Sanoma utbildning
Boken finns beställd hos Studentbokhandeln, Sysslomansgatan 7, Uppsala

  

 

 

 

 

Innehåll:

Målet med kursen är att ge god överblick av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. I kursen behandlas teleskop och observationsteknik, solsystemet och exoplaneter, stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer, universums barndom och Big Bang.

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet

 

Examination:

Skriftlig salstentamen

 

Lärare:

Erik Zackrisson, erik.zackrisson(at)physics.uu.se, 018-4715975

Christian Binggeli, christian.binggeli(at)physics.uu.se, 018-4715995

 

Kursperiod:

September-november 2018

 

Schema
Nyligen införda ändringar är grönmarkerade
Formell kursinformation är blåmarkerad
Deadlines är rödmarkerade

Ek1 = Ekonomikum, hörsal 1, Kyrkogårdsgatan 10
B1 = Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Datum

Tid

Sal

Kursmoment

Ämne

Läsanvisningar

Lärare

11 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 1

Kursinfo,
vår plats i Universum,

Grundläggande astronomi

Kapitel 1-2

EZ

13 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 2

Introduktion till observationsövning,
mer grundläggande astronomi, astronomiska observationer, avstånd i rymden

Kapitel 1-2

EZ

18 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 3

Solsystemet och exoplaneter

Kapitel 3-4

EZ

20 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 4

Stjärnors egenskaper

Kapitel 5

CB

27 sept

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 5

Stjärnors utveckling

Kapitel 6

CB

2 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 6

Stjärnornas slutstadier

Kapitel 7

EZ

4 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 7

Stjärnbildning och det interstellära mediet

Kapitel 8

CB

11 okt

18:15-21:00

Ek1

Föreläsning 8

Inlämning observationsövning

Teleskopvisning

Inställt p.g.a. dåligt väder

Vintergatan

Kapitel 9

CB

18 okt

18:15-21:00

Ek1

Föreläsning 9,
observationsövning återlämnas

Teleskopvisning med Göran Henriksson vid klart väder

Andra galaxer

Kapitel 10

EZ

25 okt

18:15-20:00

Ek1

Föreläsning 10

Big Bang och universums barndom

Kapitel 11

CB

30 okt

18:15-20:00

Ek1

Extratillfälle, vid behov

Inställt!

EZ/CB

10 nov

09:00-12:00

B1

Tentamen

 

?

?

?

Omtentamen

 

 

 

 

 

              Kursmaterial:

Allt kursmaterial (slides till föreläsningar, gamla tentor, observationsövning) återfinns i Studentportalen.

 

Viktig information om tentan:
Nya regler vid Uppsala Universitet innebär att endast studenter som anmält sig till tentan (i Studentportalen) får tentera. Observera att det är viktigt att komma i tid till tentan – missar man starten måste man vänta till nästa insläpp en halvtimme senare. Glöm inte att ta med legitimation!

Avregistrering:

Avregistrering från kursen måste meddelas till kurskansli@physics.uu.se senast tre veckor efter kursstarten.