Orienteringskurs i astronomi (1FA218, Sommar 2019, 5 hp)

 

Kurslitteratur:

Astronomi – en bok om universum

Claes-Ingvar Lagerkvist, Kjell Olofsson

Sanoma utbildning
1:a upplagan finns i flera tryckningar – vilken som helst är OK, men 3:e tryckningen från 2015 rekommenderas

  

 

 

 

 

Innehåll:

Målet med kursen är att ge god överblick av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. I kursen behandlas teleskop och observationsteknik, solsystemet och exoplaneter, stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer, universums barndom och Big Bang.

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet

 

Examination:

Skriftlig salstentamen

 

Lärare:

Erik Zackrisson, erik.zackrisson(at)physics.uu.se, 018-4715975

 

Kursperiod:

juni-juli 2019

 

Schema
Nyligen införda ändringar är grönmarkerade
Formell kursinformation är blåmarkerad
Deadlines är rödmarkerade

Ek1 = Ekonomikum, hörsal 1, Kyrkogårdsgatan 10
B1 = Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Datum

Tid

Sal

Kursmoment

Ämne

Läsanvisningar

Lärare

25 juni

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 1

Kursinfo,
vår plats i Universum,

Grundläggande astronomi

Kapitel 1-2

EZ

27 juni

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 2

Introduktion till observationsövning,
mer grundläggande astronomi, astronomiska observationer, avstånd i rymden

Kapitel 1-2

EZ

28 juni

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 3

Solsystemet och exoplaneter

Kapitel 3-4

EZ

1 juli

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 4

Stjärnors egenskaper

Kapitel 5

EZ

2 juli

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 5

Stjärnors utveckling

Kapitel 6

EZ

4 juli

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 6

Stjärnornas slutstadier

Kapitel 7

EZ

5 juli

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 7
Inlämning observationsövning

Stjärnbildning och det interstellära mediet

Kapitel 8

EZ

8 juli

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 8Vintergatan

Kapitel 9

EZ

7 juli

 

 

Deadline för anmälan till tentamen

 

 

 

10 juli

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 9

Andra galaxer

Kapitel 10

EZ

11 juli

13:15-15:00

Ek1

Föreläsning 10,
observationsövning återlämnas

Big Bang och universums barndom

Kapitel 11

EZ

12 juli

13:15-15:00

Ek1

Extratillfälle, vid behov – inställt!

Inställt!

EZ

19 juli

14:00-17:00

B1

Tentamen

 

7 aug

 

 

Deadline för anmälan till omtentamen

 

 

 

16 aug

14:00-17:00

B1

Omtentamen

 

 

 

 

 

Kursmaterial:
Allt kursmaterial (slides till föreläsningar, gamla tentor, observationsövning) återfinns i Studentportalen.
Viktig information om tentan:
Nya regler vid Uppsala Universitet innebär att endast studenter som anmält sig till tentan (i Studentportalen) får tentera. Observera att det är viktigt att komma i tid till tentan – missar man starten måste man vänta till nästa insläpp en halvtimme senare. Glöm inte att ta med legitimation!

 

Errata:

·      I en tidigare version av slides från föreläsning tre (den version som delades ut i pappersformat) är positionen för solsystemets asteroidbälte felaktigt angiven i texten på slide 26. Detta är nu korrigerat i de slides som ligger i Studentportalen