Swedish Allsky Meteor Network

Uppsala Universitet
Contact: Eric.Stempels (at) physics.uu.se


Rapportera en ljusstark meteor

Rapportera en ljusstark meteor

Har du sett en ljusstar meteor (även kallad eldklot eller bolid)?. Lämna gärna en vittnesrapport genom denna sida. Förskök att vara så fullständig som möjligt.

De samlade rapporterna läggs inte ut per automatik.


Dina kontaktuppgifter

Namn
Epost
Telefonnummer (frivilligt)
Det går bra att kontakta mig om ni vill ha fler detaljer kring min observation: Ja Nej

Var och när?

Var befann du dig när du såg meteoren? Placera markören i kartan nedan för att noggrannt visa var du befann dig när du såg meteoren.

Längd: (fylls i automatiskt)
Bredd: (fylls i automatiskt)
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Tidpunkt

Dina observationer

Mot vilket håll såg du meteoren? Ange gärna väderstreck (NNW etc.), eller använd referenspunkter (byggnader, teleantenner etc.)
Hur länge varade ljusfenomenet i sekunder?
Mot vilket håll rörde sig meteoren? Till exempel från höger till vänster, eller den syntes först i NW och försvann mot NE.
Hur högt över horisonten kom meteoren som mest? Ange gärna i grader om du kan. Alternativt kan du säga något som bara lite över horisonten eller halvvägs upp på himlen eller (om du hade tur) kanske nästan rakt ovanför mig.
Försvann meteoren bakom horisonten, eller såg du att den slutade lysa innan den nådde horisonten.
Såg du några färger? Vilka?
Hörde du några ljudfenomen? Beskriv ljudet? Om du hörde ett åskliknande dån, hur länge efter meteoren hörde du det?
Andra iakttagelser, till exempel rökspår, att eldkulan splittrades, eller något annat?


Tack för din medverkan!


The Uppsala Allsky Meteor Camera is run by the Department of Physics & Astronomy at the University of Uppsala, in collaboration with the Swedish Instit ute of Space Physics (IRF). The system is for a large part based on the experien ces of the Danish meteor network Stjerneskud.

Contact: Eric Stempels, Dept. of Physics & Astronomy, Uppsala University - Eric.Stempels (at) physics.uu.se