welcome: please sign in
location: FirstResults

Resultatbloggen för Allsky-kamera projektet


Här presenteras en lista över de intressantaste händelser som kameror inom nätverket har registrerat. Äldre inlägg finns på sidan för 2016, sidan för 2015 och sidan för 2014.


2018-12-09 Nytt år med nya stationer

Det svenska meteornätverket har under senhösten provkört några nya stationer, och två av dessa är nu klara för att inkluderas i nätverket. Stationerna MRK och UMU ligger i norra Dalarna och Umeå, vilket ger en tydlig utökning av nätverkets täckningsområde. UMU drivs av Umeå universitet, och MRK av Göran Schömer. Stationerna nås under följande länker:

Dessutom driftsattes det en ny station i norra Norge, i Sørreisa. Denna stationen täcker ett område som ligger nära de svenska stationerna i Abisko och Kiruna.

stations.png


2017-11-16 17:40 Mycket stor bolid över norra Finland

I norra Finland och Norge såg många personer ett mycket starkt ljussken, vissa uppgav även att de hörde ett starkt ljud. På grund av moln fick de svenska meteorkamerorna tyvärr inga bilder på detta. Det finns däremot bilder från Finland, och även en videofilm inspelat av en norrskensenthusiast. Det finns även vittnesuppgifter i medierna.

Analys av det finska meteornätverket pekar på att boliden mycket väl kan ha gett ett mindre meteoritfall i närheten av Enare träsk. Ett snötäcke försvårar dock eventuella fynd.

Inari-grafiikka.jpg
[Jarmo Moilanen/Google /Ursa]


2017-08-03 00:12 Långsam och ljusstark bolid över Estland och Finland

Efter en till största delen heltyst sommar har de mörka himlarna återkommit, och med det även bolidobservationerna. Natten mot torsdagen den 3 augusti såg flera ögonvittnen en ljusstark bolid över Östersjön. Boliden beskevs som långsam, med skarp gul färg och med tydlig splittring under färden. Även på finska Taivaanvahti förekommer flera rapporter och även några bilder. Båda Uppsalakamerorna fångade händelsen på film. Sammanställning av de svenska och finska observationerna visar att boliden gick rakt över Estland, i nästan rak nordlig riktning, och att spåret slutar precis efter den kommit in över Finland. Analys av händelsen pågår, och det är i dagsläget oklart om meteoriter kan ha nått marken. Att ögonvittnen beskriver en stark splittring under hela färden pekar dock på att det troligen rör sig om löst sammansatt material som lätt brinner upp i atmosfären.

map_2017-08-03-00-12-55.png

Se också följande sidor, där finns bl a videoinspelningar


2017-06-22 och 2017-06-29 - Midsommarbolider

Trots att det är den ljusa tiden på sommaren inträffade två ljusstarka boliderna 'nattetid' kring midsommar. Båda boliderna var snabba och brann upp på hög höjd i atmosfären, men bilderna är i varje fall snygga.

event2017-06-22-23-47-06.jpg Se även händelsens egen sida för video mm.

event2017-06-29-01-15-05.jpg Se även händelsens egen sida för video mm.


2017-04-03 20:00 Snabb meteor över södra Sverige

På måndagskvällen den 3 april, prick kl 20:00, sågs en snabb meteor över södra Sverige. Meteoren har bara fångats av en av nätverkets kameror, men flera ögonvittnen har lämnat rapport. Rapporterna går lite isär, men den bästa gissningen just nu är att det rört sig om en meteor som rört sig i nordvästlig riktning, med början i närheten av norra Öland.

Se också inspelningen från UAA-kameran. Meteoren befinner sig längst ner i bilderna.


2017-03-20 21:30 Mycket stor bolid lyste upp Uppsala med omnejd

En mycket stor och ljus bolid gick i Uppsalatrakten på måndagskvällen. Boliden gav ett grönt-blått sken, och var så kraftig att hela himlen lystes upp. Den detekterades av en av nätverkets kameror (UAA). Eftersom det var molntäckt i stora delar av mellansverige registrerade de övriga kamerorna i nätverket enbart ljusblixten. I Stockhomsområdet var vädret dock klart, och många ögonvittnen såg fenomenet. Det har även kommit rapporter från norra och östra Uppland om en mycket kraftig överljudssmäll.

I Finland var det dock stjärnklart och flera kameror från det finska meteornätverket har registrerat boliden. Genom att kombinera dessa observationerna med de svenska rapporterna står det klart att det rörde sig om en rymdsten som brann upp i atmosfären.

Rymdstenen kom österifrån och rörde sig nästan rakt västerut över nordöstra Uppland. Boliden syntes först på en höjd av ca 90 km, och slutade lysa på en höjd av ca 35 km. Ingångsfarten var relativt hög, ca 27,5 km/s, vilket tyvärr betyder att hela rymdstenen brann upp i atmosfären. På grund av den höga ingångsfarten går det inte att med någon säkerhet fastställa hur stor rymdstenen varit.

height_2017-03-20-21-30-49.png map_2017-03-20-21-30-49.png

event2017-03-20-21-30-49.jpg

Video från boliden finns här:

MeteorWiki: FirstResults (last edited 2018-01-09 11:12:40 by EricStempels)