welcome: please sign in
location: FirstResults_2015

Resultatbloggen för Allsky-kamera projektet


Sidan är för 2015

Nedan finns enbart nyheter som publicerades under 2015. Mer finns på sidan för 2014 och sidan för 2016.


2015-11-27 Nya kamerastationer

Under de senaste månader har två nya kamerastationer kommit till i Arvika och Borlänge. Båda stationer (Arvika och Borlänge) drivs av privatpersoner. Stationen i Borlänge är relativt likt stationen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala (UPP). Däremot kör stationen i Arvika med en annan typ av kamerachip än de övriga kameror i nätverket. Här används en ZWO ASI, vilket går att läsa ut digitalt via USB, och ingen videofångstadapter behövs. Båda kameror har redan fångat en hel del meteorer, inte minst den stora boliden som gick över Arvika den 13 augusti i år (se även nedan). En högre densitet av kameror i mellansverige bidrar nu också till att fler meteorer trianguleras av tre stationer, vilket gör att det blir mycket bättre banbestämningar.


2015-10-31 19:05 Bolid över Polen

Det kom in en del rapporter från Södra Sverige om ett starkt ljusfenomen i sydlig riktning. I Mölndal, där det var disigt, syntes det som att himlen mot sydost lystes upp av ett grönt sken - se bifogad video. Det visar sig att detta var en bolid som gick över Polen. Våra polska kollegor lade upp en video av denna händelse på Youtube. Även det danska nätverket fångade denna på film.


2015-10-23 18:58 Mycket stor bolid sydöst om Stockholm

event2015-10-23-18-58-31_HAR.jpg
Meteoren sett från Oslo - bild: Norsk meteornettverk

En riktig stor bolid (ljusstark meteor) gick över Östersjön kl 18:58 på fredagen den 23 oktober. Händelsen, som varade i över 5 sekunder, sågs av väldigt många ögonvittnen över hela Sverige, och från grannländerna. Dessutom fångades meteoren av kameran just utanför Uppsala (UAA). Genom att kombinera observationerna går det att komma fram till att meteoren gick över Östersjön, ca 50 km söder om Stockholm. Under sin färd exploderar boliden ett tretal gånger, och lyser ibland mycket starkare än månen.

Flera media rapporterar denna händelse. Se bl a följande:

Händelsen har också uppmärksammat av det norska meteornätverket:

Resultatet av banbestämningen sammanfattas i en Google-Earth fil.

Meteoren fångades på film. Se följande länkar:

event2015-10-23-18-58-31_map.jpgmeteor2015-10-23-18-58-31.jpg

Rymdstenen som orsakade denna meteor syntes först på en höjd av ca 82 km. När kroppen kom ner till en höjd på ca 65 km började den falla sönder i mindre delar. Detta orsakde en kraftig ökning i ljusstyrkan. Sedan inträffade det en mindre explosion på en höjd av ca 55 km. Meteoren forstatte sedan med ganska ojämn ljusstyrka. På en höjd av ca 40 km inträffade en mycket stor explosion där meteoren fall sönder i ännu fler bitar. Denna explosion var mycket ljusstarkare än månen, och har setts av väldigt många i Sverige och utlandet.

Hur stor den ursprungliga rymdstenen var är svårt att uppskatta, också därför att de ljusa explosionerna gör det svårt att precis mäta hur fort meteoren rörde sig längs infallsbanan. Det har troligen rört sig om en stenbumling på ca 100 kg med en diameter på ca 20 cm. Densiteten verkar motsvara det för en vanlig kondrit, vilket är den vanligaste sorten bland rymdstenar.

Meteoren rörde sig in mot jordens atmosfär med en fart på ca 17-20 km/s. Med en sådan fart brukar det väldigt svårt att uppskatta avståndet till meteorspåret, och många anger ofta att de sett något röra sig mot marken några få kilometer bort, medan det i verkligheten ofta har varit flera hundra kilometer bort.

Ljuset som syns från meteoren orsakas av att rymdstenen utsätts för stor friktion med jordens atmosfär, och denna process slitar bort stora delen från den urspungliga stenen. Däremot, om stenen överlever den stora nedbromsningen i jordens atmosfär finns det möjligheter att delar av rymdstenen når marken. Meteorer slutar nästan utan undantag lysa på en höjd av ca 30 km, vilket gör att det är omöjligt att se ett lysande spår hela vägen mot marken. Dessutom gör atmosfärens inbromsning att kroppens fart går ner till 100-200 m/s, vilket är ungefär samma fart som en fallskärmshoppare har vid fritt fall. Att falla ner från 30 km mot marken med en så låg fart tar ganska mycket tid, någonstans mellan 3 och 8 minuter, beroende på hur mycket meteoriten har bromsats ner. Det är alltså omöjligt att se nedslag direkt efter en meteor på himlen.

För meteoren av denna storleksklassen finns det en chans att meteoriter har överlevt fallet, även om stora delar av stenen exploderade ganska högt upp i atmosfären. Första uppskattningen pekar på att det skulle röra sig om meteoriter med massor på ca 10-100 gram, vilken motsvarar en diameter på några centimeter. Förutsättningar att hitta meteoriter är dåliga, eftersom det beräknade nedfallsområdet ligger över havet.


2015-09-02 20:44 Bolid över norra Finland

boliden_2015-09-02.jpg

Foto: Anders Häll

En riktig stor bolid gick över norra Finland på kvällen onsdag den 2 september. Den sågs från många ställen i Finland, men även från Luleå rapporterade medierna om boliden. Kollegorna från Finland har sammanställt sina observationer här (på finska), och de räknar med att små delar av meteoriten kan ha ramlat ner mot marken. Området är dock väldigt långt norrut, och därmed är chansen att resterna hittas liten.

Kamerorna i Kiruna och Abisko har inte registrerat boliden - de var inte igång än.


2015-08-31 01:23 Ljusstark meteor nära Mora

Under några sekunder syntes det en riktig ljusstark meteor över centrala Dalarna. Meteoren registrerades av kameror i Norge och i Uppsala. Fenomenet sågs under några sekunder, då en liten rymdsten brann upp på en höjd av ca 45 km. Nedan finns bilder. Se också Google-Earth filen., samt data från Uppsala.

event2015-08-31-01-22-56_map.jpg event2015-08-31-01-22-56_height.jpg

UPP_2015-08-31-01-22-56.jpg


Perseiderna 2015

Årets skörd av perseider var riklig - kring 120 meteorer uppmättes över Uppsalaområdet mellan den 10 och 20 augusti. Meteorregnets maximum var beräknat att inträffa den 13 augusti, men under de två efterföljande nätter kunde nästan lika många meteorer ses. Vikiga faktorer var förstås det fina vädret samt att månen inte syntes alls och därmed gav riktigt mörka himlar.

Nedanstående bild visar 71 meteorer för vilka infallsspåret kunde bestämmas - de flesta av dessa är perseider. Många av meteorerna kom från samma håll, och de brann alla upp på ungfär lika höjd, ca 100 km. Samtliga observationerna finns även i denna Google-Earth fil.

perseiderna_2015.jpg


2015-08-13 Ljus bolid under Perseidnatten

Den 13 augusti varje år brukar jorden passera genom ett stoftrikt område, vilket ger upphov till många meteorer. Men under denna natt visade sig kring kl 01.51 också en mycket ljusstark bolid, som dock inte har något med meteorregnet att göra. Boliden syntes från många ställen, såväl av kameror som av flera ögonvittnen. Som bilden nedan (från Uppsala) visar hade den en gulaktig sken. Ögonvittnen rapporterade också att boliden splittrades i minst 3 fragment mot slutet. Kring Arvika har dessutom flera hört ljudbangen.

Genom att kombinera observationerna från Sverige och Norge kan det räknas ut att denna bolid gick nära gränsen mellan Norge och Sverige. Boliden syntes ganska länge, ca 7-8 sekunder, och slocknade på en höjd av ca 30 km. Boliden omtalas även på hemsidan till det norska meteornätverket. I Arvika fångades den även på film - ett riktigt starkt sken!

event2015-08-13-01-51-36_map.jpg event2015-08-13-01-51-36_height.jpg

ODROID_2015-08-13-01-51-36.jpg ARV_2015-08-13-01-51-36.jpg

Boliden fångades även på bild från Danmark. En videoinspeling av Göran Strand (på youtube) råkade också få med boliden.

Sondervig-2015-8-13_thumb.jpg


2015-05-21 Ljus bolid över Vättern

Kring kl 01 natten mot den 21 maj syntes en mycket ljus bolid över södra Sverige. Ögonvittnen från Norge och Danmark såg att den lyste upp när den delade sig i många mindre bitar, och att den hade en lysande svans. Boliden fångades på film från Oslo (Harestua, Norsk meteornettverk) och Klokkerholm (danska nätverket Stjerneskud), och på stillbilder från Göteborg och Uppsala. Triangulering av observationerna visar att den gick nästan rakt norrut över Jönköping, och att den nådde ner till en höjd på ca 32 km. Dessutom råkade en amatörastronom som var i färd med att fotografera kometen Lovejoy få med meteoren och kometen Lovejoy på samma bild.

I detta fall måste det ha rört sig om en sten med en massa kring 10-50 kg som brann upp fullständigt. Trots ljusstyrkan har det inkommit bara några få lokala vittnesrapporter, men om har du sett eller hört något får du gärna använda rapporteringssidan. Se annars också denna Google-Earth fil.

event2015-05-21-00-50-21_map.jpg event2015-05-21-00-50-21_height.jpg

SAAF1_2015-05-21-00-50-21_comb.jpg meteor_2015-05-21-00-50-21.jpg


2015-04-18 Internationell samverkan

Från Danmark kom ögonvittnesrapporter om att en bolid hade setts österut kort efter midnatt natten till söndagen den 19 april. Inom det danske nätverket hade bara kameran i Köpenhamn fångat en stillbild på händelsen. Efter lite sökning bland de data som samlas in i Uppsala och Göteborg visade det sig att även dessa två kameror hade fångat stillbilder. Genom att kombinera observationerna visade det sig att meteoren hade gått över södra Östersjön, nära polska kusten. Detta exempel visar att det är möjligt att övervaka en ganska stor yta även med ett glest nätverk. Avståndet från Uppsala är ca 550 km, och från Göteborg drygt 400 km. Meteoren blev först synlig på en höjd av ca 75 km, och brann upp kring 40 km höjd.

SAAF1_2015-04-18-00-30-07_comb.jpg event2015-04-18-00-30-07_map.jpg


2015-04-10 Mycket ljusstark bolid i norr

Kvällen den 10 april, kl 22:53 registrerade kamerorna i Kirunaområdet en mycket stark bolid som gick mot norska gränsen (Narvik/Harstad). Meteoren syntes relativt länge, över 4 sekunder, och kom ner till en höjd av ca 40 km. Mer detaljer om händelsen ligger hittas på denna sida. Filmsnuttar finns från båda stationerna, ALISO (Kiruna) och ALISA (Abisko).

ALISA_2015-04-10-20-53-08_comb.jpg event2015-04-10-20-53-08_map.jpg


2015-03-06 Ny ljusstark bolid över Östersjön

Under skymningen fredagen den 6 mars kom det in flera vittnesrapporter från Uppsala- och Stockholmsområdet om att en ljusstark meteor hade setts i sydöst. Båda kameror nära Uppsala (UPP och UAA) fick en bild på denna fina meteor, som beskrevs som gulgrön med kort svans. Meteoren kom in mot jorden med en fart på ca 30 km per sekund, och brann upp på en höjd av ca 35 km. Meteorens bana visas också i denna Google-Earth fil..

UPP_2015-03-06-18-16-00_comb.jpg UAA_2015-03-06-18-16-00_comb.jpg

event2015-03-06-18-16-00_map.jpg

Ser du också en ljusstark meteor, rapportera gärna in den på rapporteringssidan.


2015-02-28 Ljusstark bolid utanför Stockholm

Det har kommit in rapporter om att en ljusstark meteor syntes öster Stockholm den 28 februari kring 21-tiden - händelsen omtalades t ex på DN:s hemsida. Uppsalakameran fotograferade händelsen (UPP), precis som Uppsala amatörastronomernas station (UAA), bilderna finns nedan. Meteoren är det avlånga ljusa spåret ner till vänster; månen syns också. Tyvärr spelade ingen av stationerna in en filmsnutt. Detta visar sig bero på att boliden färdades mot nordväst över Östersjön, vilket gör att objektet hade en relativ låg rörelsehastighet över himlen. Meteorens bana gick ändå att bestämma från bilderna, vilket ses i denna Google-Earth fil. Bilderna visar att meteoren hade en stark varierande ljusstyrka, vilket tyder på att rymdstenen gick i biter på en ganska stor höjd, ca 55-60 km. Spåret upphör sedan på en höjd av ca 45 km, när stenen brann upp helt.

UPP_2015-02-28-21-03-00_comb.jpg UAA_2015-02-28-21-03-00_comb.jpg

meteor_2015-02-28-21-03-00.jpg


2015-01-25 Nya stationer till nätverket!

Under den senaste veckan har nätverket utvidgats med två nya stationer, båda i norra Sverige. Dessa stationer (ALISO i Kiruna och ALISA i Abisko) drivs av Institutet för Rymdfysik (IRF), Kirunaavdelningen. Båda stationer har relativ kraftig optik och kamera, och stationernas livebilder visar väldigt fina natthimmel med många stjärnor, och ibland också väldigt fina norrsken, se t ex filmen från 2015-01-20. Det tog sedan inte mycket tid innan den första meteorerna detekterades i området. Nedan visas ett fint exempel på hur fallbanan kan bestämmas genom triangulering - denna meteor (se data från ALISO och ALISA) föll i en nästan vertikal bana mot jorden, och brann up på en höjd på ca 60 km.

event2015-01-22-05-19-40_map.jpg event2015-01-22-05-19-40_height.jpg


2015-01-04 Kvadrantiderna

Vintersäsongens sista stora meteorskur, Kvadrantiderna, inträffade tyvärr nära fullmåne, och antalet synliga meteorer var därför inte så väldigt hög. Just denna meteorskur brukar dock visa många ljusstarka meteorer, och den första kom relativt tidigt, den 2 januari kl 20:47, se bilden nedan. Kvadrantiderna brukar ofta ha en ganska koncentrerat ankomst nära till den 4 januari, och Uppsalakamerorna detekterade ett 15-tal under de tidigare morgontimmarna.

event2015-01-02-20-47-56_comb.jpg


Äldre inlägg på bloggen finns på sidan för 2014.


MeteorWiki: FirstResults_2015 (last edited 2018-01-09 11:10:07 by EricStempels)