welcome: please sign in
location: OmMeteoritfall

Vad händer när en meteor 'brinner upp' i atmosfären?

Ljuset av en meteor på himlen kommer från en glödande gas som omger rymdstenen. Processen som orsakar detta kallas ablation, och är egentligen en mer eller mindre kontrollerad förbränning av meteoritens yttre lager. När en rymdsten faller fritt mot jorden uppnår den en anselig fart, ofta flera tiotals kilometer per sekund. Vid en sådan stor hastighet påverkar även den tunnaste atmosfären stenen och kring en höjd av 80-100 km över jordytan börjar friktionen slita av stenens yttre delar, vilka sedan förångas och värms till en temperatur på flera tusen grader Celsius. Men i motsats till vad man skulle förvänta, går stenens temperatur inte upp. På grund av den höga farten förs den glödande gasen fort bort från stenen, innan glödan hinner värma upp stenens inre. Ibland spricker stenen i mindre biter under ett fall, men detta sker på grund av den starka inbromsningen i atmosfären, och inte av en inre uppvärmning. Egentligen kan ablation betraktas som en kylprocess. Precis hur fort ablationen förångar en meteorit är dock svårt att förutsäga, eftersom det beror på stenens konsistens, form, och hur och när stenen splittras i mindre biter. Det gör det svårt att uppskatta rymdstenens urspungliga storlek. Ablation är dock en ruskig effektiv process, och meterstora kroppar kan helt brinna upp i atmosfären.

MeteorWiki: OmMeteoritfall (last edited 2017-04-27 07:58:21 by EricStempels)