welcome: please sign in
location: Stationer

Nätverkets kamerastationer


Kartan visar vilka stationer ingår i nätverket

stations.jpg


Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet (UPP)

Angstrom_roof_thumb.jpg Angstrom_camera_thumb.jpg

Kameran som sitter på Ångströmlaboratoriets tak i Uppsala är en 1/2" videokamera av modell WATEC 902H2-Ultimate med en Sunex 215B-NIR fisheye lins. Denna kombination ger ett synfält på 185 grader, dvs hela den synliga himlen täcks. Videosignalen från kameran går sedan till en USB-framegrabber, en Pinnacle Dazzle DVC -101/N.


Sandvretens observatorium, Uppsala Amatörastronomer (UAA)

UAA_camera_thumb.jpg

Kameran som körs av Uppsala Amatörastronomerna är ett självbygge som använder en heldigital lösning med en USB-monterat ZWO ASI185MC. Kameralinsen är en Lensation BF2M15520. Denna installation har byggats in i en liten plastkupol som har tagits från en kameraattrapp, en König SEC-DUMMYCAM50.


Mölndal, Svensk AmatörAstronomisk förening (SAAF1)

SAAF1_camera_thumb.jpg

Kameran är en kommersiell allsky-kamera från Moonglow Technologies, USA. Efter inköp var det bara att montera den på taket, och allt fungerade utan några justeringar. Den drivs av Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF). Den är placerad på en privat villa i Mölndal strax utanför Göteborg. (Väderstationen brevid kameran har ingenting med kameran att göra.)


Arvika, Daniel Sundström (ARV)

ARV_camera_thumb.jpg

Denna station använder en någon annan lösning än de andra modeller. Kamerachipen är en ZWO ASI120-MM, som kan kopplas direkt med USB till datorn, och kör därför utan videofångstadapter. Linsen som används är en vidvinkellins med ca 120 grader öppningsvinkel som levererades med kameran. Detta, kombinerat med att bildstorleken är 1280x980 pixlar, ger en mycket bra bildkvalitet. Chipen är egentligen designad för längre exponeringar, och därför används en något lägre framerate (5 fps). Allt är sedan monterat i ett vanligt plaströr med effektmotstånd för uppvärmning och en liten kupol högst upp.


Borlänge, Jan Andersson (BOR)

BOR_camera_thumb.jpg

Kameran är ett självbygge av en WATEC-902H2U kamera i en König SEC-DUMMYCAM50. Själva huset består av två runda kopplingslådor, i vilket även ett effektmotstånd för uppvärmning har monterats. Linsen är en board-lins från Vision-Dimension. Videofångstadaptern är en EasyCap. Kameran har sedan monterats in i en befintlig väderstation.

Örebro, Örebro Astronomi (OBRO)

[ATTACH] [ATTACH]

Stationen drivs av föreningen Örebro Astronomi, och kombinerar en ZWO ASI185MC med en Fujinon 1.8mm lins. Systemet är inkapslat i ett självbygge baserat på avloppsrör och styrs av en ODROID-C2 kortdator.


MeteorWiki: Stationer (last edited 2021-04-26 11:29:46 by EricStempels)