welcome: please sign in
location: FirstResults

Resultatbloggen för Allsky-kamera projektet


Här presenteras en lista över de intressantaste händelser som kameror inom nätverket har registrerat. Äldre inlägg finns på sidan för 2016, sidan för 2015 och sidan för 2014.


2019-08-13 Perseiderna

Trots ganska dåliga förutsättningar för årets Perseider på grund av (nästan) fullmåne och ett molntäcker över större delen av Sverige kunde det ändå ses en hel del fina meteorer under natten till tisdag. Nedanstående fina bild är en entimmesexponering från stationen i Västerås, där det råkade vara klart under meteorskurens maximum. Det syns tydligt på bilden att meteorerna verkar komma från en fast punkt på himlen (radianten i Perseus).

perseider_2019_varf.jpg


2019-04-29 22:14 Stark bolid över mellansverige

Kvällen den 29 april, kring kl 22:14 syntes en bolid över mellansverige. Ögonvitten beskriver en stark grönaktig bolid mot slutet splittrades i 5-8 delar. Infallshastigheten var relativt låg, ca 17 km/s, och det hela var över efter 5 sekunder. Kameraobservationer finns från flera stationer, bl a UAA, HBRG och även OBRO (Örebro, nyligen driftsatt).

Beräkningar utifrån bilderna visar att ett mycket litet meteoritfall kan ha ägt rum. En eller några stenar med en diameter på 1-2 cm kan ha nått marken. Det beräknade nedfallsområdet ligger dock i mycket svårtillgänglig terräng (mossa/skog) söder om Kristinehamn.

Triangulering av fallet finns i denna Google-Earth fil.

Bilder och videosnuttar finns under följande länkar:

map_2019-04-29-22-14-14.jpg height_2019-04-29-22-14-14.jpg OBRO_2019-04-29-22-14-14.jpg


2019-04-23 Äntligen fint väder - Lyriderna!

Efter en vinter med mycket få klara nätter har vädret på sistone varit mycket gynnsam. Det förekommer dock bara få meteorskurer på våren, men Lyriderna brukar kunna bjuda på en del fina stjärnfall. Dessa meteorer är ljusstarka, kommer in med en fart på ca 45 km/s, och syns under ca 3-4 sekunder. Nätverket registrerade flera fina Lyrider, och till vissa av dessa kom också ögonvittnesrapporterna. Några godbitar, med flera stationer inblandade, varav vissa i Danmark och Sverige:


2018-11-30 Nätverket växer

Allsky-kameranätverket växer stadigt. Under de senaste två månader har Västerås Astronomi och Rymdforskningsförening (VARF) provkört en station. Resultaten var väldigt tillfredsställande, och stationen har redan kunnat registrera ett flertal leonider. Stationen har sin egen hemsida, som nu också länkas från listan över stationerna. Nedan finns en bild från stationen, lägg märke till Plejaderna och skenet från Vintergatan.

longsum2018-11-04-21-02-19.jpg


2018-11-19 15:25 Bolid nära centrala Stockholm

På måndagseftermiddagen rapporterade flera ögonvittnen söder om Stockholm om en starkt lysande gråvit bolid. Objektet syntes i ca 2 sekunder och delade sig i två delar och lämnade tydliga rökspår efter sig. Tyvärr var det molnligt i stora delar av landet, och meteorkamerorna har inte kunnat registrera detta. Att det rörde sig om en bolid är sannolikt. Ett ögonvittne från Finland beskriver en bolid över västra horsonten kring kl 15.24, vilket passar med övriga vittnesuppgifter. Dessutom registrerade infraljudstationerna i norra Sverige en smäll med ursprung långt söderut. Tidpunkten för smällen stämmer också in på att boliden gick i Stockholmstrakten. Sammanläggningen från ögonvittnesrapporten gör det troligt att boliden gick i nordöstlig riktning över östra Stockholm. Den korte tiden som boliden syntes pekar på en stor ingångshastighet.

Boliden hänger inte ihop med meteorskuren Leoniderna som var aktiv som mest för några nätter sedan.


2018-09-25 00:19 Explosion över Kiruna

Under de första timmen av tisdagen inträffade det en ljusexplosion i närheten av Kiruna. Blixten orsakades av en liten rymdsten som på ett mycket snabbt sätt brann upp i atmosfären. Ingångshastigheten till atmosfären var relativt stor, ca 33 km/s, och infallet mycket brant. Vid en sådan hög fart förintas rymdstenar mycket fort, och meteorspåret slutar på en höjd av ca 40 km. Explosionen lämnade en efterglöd i atmosfären som var kvar i flera sekunder. Fenomenet sågs i ett stort område, även från norska sidan gränsen.

Bilder och filmsnuttar från meteorkamerastationer finns här:

map_2018-09-25-00-19-05.jpg ASC_Kiruna_2018-09-25-00-19-05.jpg
[ Kiruna All-sky camera, IRF, efterbehandlad ]


2018-09-19 00:28 Bolid över Åland

En halv timme efter midnatt, natten till onsdag registerade meteorkamerorna kring Uppsala en grön bolid i öster. Även kameran i Borlänge fick med boliden på en stillbild. Sammanställning av resultaten visar att boliden gick i nordöstlig riktning, med början över Åland. Bolidens ingångsfart var lite under 20 km per sekund, och spåret var synligt på en höjd så låg som ca 25 km.

Meteoren uppmärksammas även i en kort artikel i Uppsala Nya Tidning. Där finns även en fin läsarbild.

Se även följande länkar, där bilder och länkar till videosnuttar från olika kamerastationer finns:

map_2018-09-19-00-28-02.jpg height_2018-09-19-00-28-02.jpg


2018-08-21 00:24 Blågrön eldkula splittrades över norska havet

Natten mot tisdag syntes det en mycket ljusstark och långsam eldkula. Många ögonvittnen, i huvudsak från Jämtland, har hört av sig och beskriver hur en blå-grönaktig syntes under ca 10 sekunder i väster, med rörelse norrut. Även i Norge var rapporterna många. Med hjälp av meteorkamerorna i Gran (Norge, norr om Oslo), Umeå och Mörkret i Dalarna kan eldkulan banan bestämmas till att detta inträffade över norska havet, ca 200 km norr om Trondheim. Rymdstenen splittrades under senare delen av infallet. Om någon del av stenen överlevde fallet har det hamnat i havet. För mer information, bilder och videoklipp, se länkarna nedan.

map_2018-08-21-00-24-48.jpg


2018-04-20 22:42 Stor bolid över norra Gävleborg

En fin och ljus bolid gick i nordlig riktning över norra Gävleborg på fredagskvällen. Boliden var synlig i över 7 sekunder och registrerades av nätverkets kameror i Borlänge, Hoberg och Mörkret. Det ljusa spåret började på en höjd av ca 80 km, och slutade på drygt 30 km över marken. Mer detaljerade beräkningar visar att det troligen rört sig om en rymdsten på drygt 1 kg, som kom in i atmosfären med en fart på lite över 20 km/s. Stenen brann upp helt i atmosfären.

map_2018-04-20-22-42-15.jpg height_2018-04-20-22-42-15.jpg

Videosnuttar och bilder finns på stationernas egna sidor:


2018-02-05 19:53 Ytterliga en bolid över Östersjön

Även under måndagskvällen syntes en ljusstark bolid över Östersjön. Denna gång gick boligen längre österut, i området mellan Lettland och Gotland. Även från Finland kom kameraobservationer och ögonvittnesrapporter.

map_2018-02-05-19-53-07.jpg

Boliden började på en höjd av ungefär 90 km, och nådde ner till en höjd kring 34 km. Även om spåret på kartan liknar gårdagens, så inträffade händelsen nästan två klocktimmar senare än igår. Detta innebär att rymdstenen kom ifrån en helt annan riktning i solsystemet, så det finns inget samband mellan dessa två händelser.


2018-02-04 18:03 Bolid sydost om Stockholm

En långsam och ljusstark bolid gick tidigt på söndagskvällen sydost om Stockholm. Fenomet var synlig över stora delar av mellansverige, men även från Finland kom många rapporter. Stationerna i Uppsala (UPP) och Hoberg (HBRG) registerade det ljusa eldklotet. De första beräkningar visar att ljusspåret syntes från ca 80 km höjd, ner till ca 30 km. Spåret gick i sin helhet över Östersjön, så om några delar av rymdstenen överlevde fallet så har de hamnat i havet.

map_2018-02-04-18-03-33.jpg height_2018-02-04-18-03-33.jpg

Bolidens bana visas också i denna Google-Earth fil.

Bilder och filmsnuttar hittas under föjande länker:

Boliden har fått en hel del medieuppmärksamhet, se till exempel följande länkar:


2018-12-09 Nytt år med nya stationer

Det svenska meteornätverket har under senhösten provkört några nya stationer, och två av dessa är nu klara för att inkluderas i nätverket. Stationerna MRK och UMU ligger i norra Dalarna och Umeå, vilket ger en tydlig utökning av nätverkets täckningsområde. UMU drivs av Umeå universitet, och MRK av Göran Schömer. Stationerna nås under följande länker:

Dessutom driftsattes det en ny station i norra Norge, i Sørreisa. Denna stationen täcker ett område som ligger nära de svenska stationerna i Abisko och Kiruna.

stations.png


2017-11-16 17:40 Mycket stor bolid över norra Finland

I norra Finland och Norge såg många personer ett mycket starkt ljussken, vissa uppgav även att de hörde ett starkt ljud. På grund av moln fick de svenska meteorkamerorna tyvärr inga bilder på detta. Det finns däremot bilder från Finland, och även en videofilm inspelat av en norrskensenthusiast. Det finns även vittnesuppgifter i medierna.

Analys av det finska meteornätverket pekar på att boliden mycket väl kan ha gett ett mindre meteoritfall i närheten av Enare träsk. Ett snötäcke försvårar dock eventuella fynd.

Inari-grafiikka.jpg
[Jarmo Moilanen/Google /Ursa]


2017-08-03 00:12 Långsam och ljusstark bolid över Estland och Finland

Efter en till största delen heltyst sommar har de mörka himlarna återkommit, och med det även bolidobservationerna. Natten mot torsdagen den 3 augusti såg flera ögonvittnen en ljusstark bolid över Östersjön. Boliden beskevs som långsam, med skarp gul färg och med tydlig splittring under färden. Även på finska Taivaanvahti förekommer flera rapporter och även några bilder. Båda Uppsalakamerorna fångade händelsen på film. Sammanställning av de svenska och finska observationerna visar att boliden gick rakt över Estland, i nästan rak nordlig riktning, och att spåret slutar precis efter den kommit in över Finland. Analys av händelsen pågår, och det är i dagsläget oklart om meteoriter kan ha nått marken. Att ögonvittnen beskriver en stark splittring under hela färden pekar dock på att det troligen rör sig om löst sammansatt material som lätt brinner upp i atmosfären.

map_2017-08-03-00-12-55.png

Se också följande sidor, där finns bl a videoinspelningar


2017-06-22 och 2017-06-29 - Midsommarbolider

Trots att det är den ljusa tiden på sommaren inträffade två ljusstarka boliderna 'nattetid' kring midsommar. Båda boliderna var snabba och brann upp på hög höjd i atmosfären, men bilderna är i varje fall snygga.

event2017-06-22-23-47-06.jpg Se även händelsens egen sida för video mm.

event2017-06-29-01-15-05.jpg Se även händelsens egen sida för video mm.


2017-04-03 20:00 Snabb meteor över södra Sverige

På måndagskvällen den 3 april, prick kl 20:00, sågs en snabb meteor över södra Sverige. Meteoren har bara fångats av en av nätverkets kameror, men flera ögonvittnen har lämnat rapport. Rapporterna går lite isär, men den bästa gissningen just nu är att det rört sig om en meteor som rört sig i nordvästlig riktning, med början i närheten av norra Öland.

Se också inspelningen från UAA-kameran. Meteoren befinner sig längst ner i bilderna.


2017-03-20 21:30 Mycket stor bolid lyste upp Uppsala med omnejd

En mycket stor och ljus bolid gick i Uppsalatrakten på måndagskvällen. Boliden gav ett grönt-blått sken, och var så kraftig att hela himlen lystes upp. Den detekterades av en av nätverkets kameror (UAA). Eftersom det var molntäckt i stora delar av mellansverige registrerade de övriga kamerorna i nätverket enbart ljusblixten. I Stockhomsområdet var vädret dock klart, och många ögonvittnen såg fenomenet. Det har även kommit rapporter från norra och östra Uppland om en mycket kraftig överljudssmäll.

I Finland var det dock stjärnklart och flera kameror från det finska meteornätverket har registrerat boliden. Genom att kombinera dessa observationerna med de svenska rapporterna står det klart att det rörde sig om en rymdsten som brann upp i atmosfären.

Rymdstenen kom österifrån och rörde sig nästan rakt västerut över nordöstra Uppland. Boliden syntes först på en höjd av ca 90 km, och slutade lysa på en höjd av ca 35 km. Ingångsfarten var relativt hög, ca 27,5 km/s, vilket tyvärr betyder att hela rymdstenen brann upp i atmosfären. På grund av den höga ingångsfarten går det inte att med någon säkerhet fastställa hur stor rymdstenen varit.

height_2017-03-20-21-30-49.png map_2017-03-20-21-30-49.png

event2017-03-20-21-30-49.jpg

Video från boliden finns här:

MeteorWiki: FirstResults (last edited 2019-08-14 12:41:27 by EricStempels)