logo-org-engelsk_stor_150dpi

 

 

 

 

Intelligent liv i Universum – är vi ensamma? (AS1012, Höstterminen 2012, 7.5 hp)

 

Kurslitteratur:

Paul Davies, 2010, The Eerie silence
(finns flera upplagor av denna med olika undertitlar – vilken som helst går bra)

Stephen Webb, 2002, Where is everybody? Fifty solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestial life

 

Innehåll:

Grundläggande astronomi och astrobiologi, radioteleskop och optiska teleskop, Search for Extraterrestial Intelligence (SETI), pseudovetenskaplig UFO-forskning kontra SETI, Drakes ekvation, Fermis paradox och the great filter, SETIs sökstrategier, Kardashev-skalan, interstellära resor, Messaging to extra-terrestial intelligence (METI)

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet

 

Examination:

Skriftliga inlämningsuppgifter (frivilliga) och skriftlig salstentamen

 

Lärare:

Erik Zackrisson, ez(at)astro.su.se, telefon: 08-5537 8556

 

Kursperiod:

September-december 2012

 

 

 

Kursmaterial:

• Föreläsningsanteckningar (gråskala): F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11

• Föreläsningsanteckningar i stort format (färg): F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11

• Svar på ett urval av frågor som dykt upp under kursen: F2

• Inlämningsuppgifter: I, II

Kjell Olofssons baskurs i matematik och fysik

 

 

Schema
Formell kursinformation är blåmarkerad
Nyligen införda ändringar i schemat är rödmarkerade

OK = Oscar Kleins auditorium (FR4, AlbaNova)
S = Svedbergsalen (FD5, AlbaNova)

Datum

Tid

Sal

Händelse

Ämne

Att läsa

Deadline

5 sept

18:00-19:45

OK

Föreläsning 1

Kursinfo,
vår plats i Universum, snabbvandring genom kursen

 

 

12 sept

18:00-19:45

OK

Föreläsning 2

Grundläggande astronomi, vårt solsystem, panspermi, livets uppkomst

Davies: kapitel 1-2 + kapitel 3 översiktligt

 

26 sept

18:00-19:45

OK

Föreläsning 3

Exoplaneter, beboeliga zoner, faror för vår typ av liv

Davies: kapitel 1-2 + kapitel 3 översiktligt

 

3 okt

18:00-19:45

OK

Föreläsning 4

Introduktion till inlämningsuppgifterna
Drakes ekvation

Davies: kapitel 4 (sid 66-83)

 

10 okt

18:00-19:45

OK

Föreläsning 5

Fermis paradox I

Webb: kapitel 1-3

 

17 okt

18:00-19:45

OK

Föreläsning 6

Fermis paradox II

Webb: kapitel 4-5
Davies: kapitel 4 (sid 83-92)

 

24 okt

18:00-19:45

OK

Föreläsning 7

SETIs historia och sökstrategier

Davies: kapitel 5 + appendix (sid 209-210)

Inlämningsuppgift I
(frivillig)

7 nov

18:00-19:45

OK

Föreläsning 8

Interstellära resor

Inlämningsuppgift I återlämnas

Davies: kapitel 6

Webb: sid 62-74

 

21 nov

Inställd!

28 nov

18:00-19:45

OK

Föreläsning 9

Kardashev-skalan och supercivilisationer

Davies: kapitel 7-8

Inlämningsuppgift II
(frivillig)

5 dec

18:00-19:45

OK

Föreläsning 10

Vad händer om vi får kontakt?

Inlämningsuppgift II återlämnas om pappersutskrift inlämnats

Davies: kapitel 9

 

 

12 dec

18:00-19:45

OK

Föreläsning 11

METI

Inlämningsuppgift II återlämnas om uppgiften lämnats in via epost

Davies: kapitel 10

 

19 dec

18:00-20:45

OK

Tentamen

 

 

 

18 jan

 

 

 

 

 

Anmälan till omtentamen (maila läraren!)

23 jan

18:00-20:45

S

Omtentamen