logo-org-engelsk_stor_150dpi

 

 

 

 

Intelligent liv i Universum – är vi ensamma? (AS1012, Höst 2014, 7.5 hp)

 

Kurslitteratur:

Paul Davies, 2010, The Eerie silence
(finns flera upplagor av denna med olika undertitlar – vilken som helst går bra)

Stephen Webb, 2002, Where is everybody? Fifty solutions to the Fermi paradox and the problem of extraterrestrial life

 

Obs! Kurslitteraturen får medtas vid tentamenstillfället – dock inte ljudbok- och E-boksutgåvor. Dessa bör alltså undvikas!  

 

 

 

Innehåll:

Grundläggande astronomi och astrobiologi, radioteleskop och optiska teleskop, Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), pseudovetenskaplig UFO-forskning kontra SETI, Drakes ekvation, Fermis paradox och the great filter, SETIs sökstrategier, Kardashev-skalan, interstellära resor, Messaging to extra-terrestrial intelligence (METI)

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet

 

Examination:

Skriftliga inlämningsuppgifter (frivilliga) och skriftlig salstentamen
Kurslitteraturen får medtas!

 

Lärare:

Erik Zackrisson, ez(at)astro.su.se, telefon: 08-5537 8556

 

Kursperiod:

September-december 2014

 

 

Tentaresultat: 141204

 

Kursmaterial:

• Föreläsningsanteckningar (gråskala): F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11

• Föreläsningsanteckningar i stort format (färg): F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11

• Inlämningsuppgifter: I, II

• Exempel på gammal tenta: 130121

Kjell Olofssons baskurs i matematik och fysik

 

Errata:

• Inget, än så länge

 

 

 

Schema
Formell kursinformation är blåmarkerad
Nyligen införda ändringar i schemat är rödmarkerade

OK = Oscar Kleins auditorium (FR4, AlbaNova)
S = Svedbergsalen (FD5, AlbaNova)

Datum

Tid

Sal

Händelse

Ämne

Att läsa

Deadline

4 sept

18:00-19:45

OK

Föreläsning 1

Kursinfo,
vår plats i Universum, snabbvandring genom kursen

 

 

11 sept

18:00-19:45

OK

Föreläsning 2

Grundläggande astronomi, vårt solsystem, panspermi, livets uppkomst

Davies: kapitel 1-2 + kapitel 3 översiktligt

 

18 sept

18:00-19:45

OK

Föreläsning 3

Exoplaneter, beboeliga zoner, faror för vår typ av liv

Davies: kapitel 1-2 + kapitel 3 översiktligt

 

25 sept

18:00-19:45

OK

Föreläsning 4

Introduktion till inlämningsuppgifterna
Drakes ekvation

Davies: kapitel 4 (sid 66-83)

 

2 okt

18:00-19:45

OK

Föreläsning 5

Fermis paradox I

Webb: kapitel 1-4

 

9 okt

18:00-19:45

S

Föreläsning 6

Fermis paradox II

Webb: kapitel 5
Davies: kapitel 4 (sid 83-92)

 

16 okt

18:00-19:45

OK

Föreläsning 7

SETIs historia och sökstrategier

Davies: kapitel 5 + appendix (sid 209-210)

Inlämningsuppgift I
(frivillig)

6 nov

18:00-19:45

OK

Föreläsning 8

Interstellära resor

Inlämningsuppgift I återlämnas

Davies: kapitel 6

Webb: sid 62-74

 

13 nov

18:00-19:45

OK

Föreläsning 9

Kardashev-skalan och supercivilisationer

Davies: kapitel 7-8

Inlämningsuppgift II
(frivillig)

20 nov

18:00-19:45

OK

Föreläsning 10

Vad händer om vi får kontakt?

Davies: kapitel 9

 

27 nov

18:15-20:00

OK

Föreläsning 11

METI

Inlämningsuppgift II återlämnas

Davies: kapitel 10

 

4 dec

18:00-21:00

OK

Tentamen

Glöm inte legitimation!

 

 

22 jan

18:00-21:00

 FC61

Omtenta

Glöm inte legitimation!