Översiktskurs i astronomi, AS1003, 7.5 hp, VT 2009

 

Litteratur:

Comins, N. F. & Kaufmann, W.J. III, 2008, Discovering the Universe, Eight edition (paperback)

Den Svenska Almanackan 2009, Almanacksförlaget

 

Innehåll:

Målet med kursen är att ge god överblick av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. Vi tar upp det vetenskapliga arbetssättet, och tittar på instrument och observationsteknik. I kursen behandlas stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer samt universums födelse och utveckling.

 

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet

 

Examination:

Skriftligt prov samt obligatorisk laboration

 

Lärare:

Erik Zackrisson, ez(at)astro.su.se, telefon: 08-5537 8556

 

Tid:

Januari-Maj 2009

 

Tentaresultat:

090506, 090610

 

Schema

Datum

Tid

Sal

Lektion

Innehåll

Läsanvisningar

Inlämning

28 jan

18:00-19:45

FR4

Lektion 1

Grundläggande astronomi I

Kapitel 1-2

 

4 feb

18:00-19:45

FR4

Lektion 2

Grundläggande astronomi II

-//-

 

11 feb

18:00-19:45

FR4

Lektion 3

Teleskop och detektorer, strålning och spektra I

 

Kapitel 3-4

 

18 feb

18:00-19:45

FR4

Lektion 4

Teleskop och detektorer, strålning och spektra II + introduktion till laborationen

-//-

 

4 mars

18:00-19:45

FR4

Lektion 5

Planetsystem I

Kapitel 5, 6-4, 6-7 t.o.m. 6-9; kapitel 7, 8 och 9 kursivt; 19-4 t.o.m. 19-6

 

11 mars

18:00-19:45

FR4

Lektion 6

Planetsystem II

-//-

 

18 mars

 

18:00-19:45

FR4

Lektion 7

Stjärnornas egenskaper och utveckling I

 

Kapitel 10, 11, 12 (kursivt fr.o.m. 12-8), 13 (kursivt fr.o.m. 13-12), 14-1 t.o.m .14-4

 

25 mars

18:00-19:45

FR4

Lektion 8

Stjärnornas egenskaper och utveckling II

-//-

 

1 april

18:00-19:45

FR4

Lektion 9

Stjärnornas egenskaper och utveckling III

 

-//-

 

15 april

18:00-19:45

FR4

Lektion 10

Galaxer och kosmologi I

Kapitel 15, 16, 17, 18-1 t.o.m. 18-4, 18-10 t.o.m. 18-15

Laborationsrapport

22 april

18:00-19:45

FR4

Lektion 11

Galaxer och kosmologi II

-//-

 

29 april

18:00-19:45

FR4

Lektion 12

Galaxer och kosmologi III

-//-

 

6 maj

18:00-21:00

FR4

Tentamen

 

 

 

10 juni

18:00-21:00

FD5

(Svedbergssalen)

Omtentamen

 

 

 

           

 

 

 Kursmaterial

Föreläsningsanteckningar (gråskala): L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12

Föreläsningsanteckningar (färg): L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12

Kjell Olofssons baskurs i matematik och naturvetenskap

Errata

·       Fel i webschemat: Datum för omtentamen är 10/6 och inget annat!

·       Fel i L4, Månens bana på himlen IV: Stjärnbild felaktigt märkt Lyran. Skall vara Vågen.

·       Fel i L5, De yttre planeterna bildas: Enheten på densitetsaxeln i figuren felaktig. Skall vara 1000 kg/m3

·       Fel i L5, Asteroidernas uppkomst: Asteroidbältets placering felaktigt markerad. Skall ligga mellan Mars och Jupiter.