Astronomiska observatoriets gamla instrument

Astronomiska observatoriet i Uppsala har en stor instrumentsamling som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Flera mindre instrument finns från tiden före Celsisusobservatoriets tillkomst år 1741, även om majoriteten av instrumenten kommer från Celsiusobservatoriet och dess efterföljare, det Gamla observatoriet i Observatorieparken.

» mer information finns i Göran Henrikssons publikationer

Bilder: Kjell Lundgren och Göran Henriksson


Klockor

Klockor

Tidmätning är en viktig del av den klassiska astronomin
    

Universalinstrument

Universalinstrument och passageinstrument används för att bestämma tidpunkten för meridianpassager
Universalinstrument
Jord- och himmelsglober

Glober

Jord- och himmelsglober

Teleskop

Många mindre teleskop finns bevarade vid observatoriet, främst från 1700-talet
Teleskop
Vinkelinstrument

Vinkelinstrument 

Kvadranter och sextanter är exempel på instrument för att mäta vinklar på himlen

Övriga instrument

Diverse övriga instrument och tillbehör
Övriga instrument

Deposition  på  Museum Gustavianum